Ανακαλύψτε τη νέα έκθεση σχετικά με την ψυχική υγεία στην εργασία μετά την πανδημία COVID-19

Image

© Tshidzumba - stock.adobe.com

Η αντιμετώπιση της ψυχικής υγείας που σχετίζεται με την εργασία έχει καταστεί πιο επιτακτική ανάγκη μετά την πανδημία. Η τελευταία έκθεση του EU-OSHA παρέχει διεξοδική ανάλυση των ευρωπαϊκών ερευνών σχετικά με την ψυχική υγεία στον χώρο εργασίας οι οποίες καλύπτουν περιόδους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία. Η έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία από την έρευνα Σφυγμομέτρηση της ΕΑΥ 2022, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 27.000 εργαζόμενοι σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία και τη Νορβηγία. 

Η νέα έκθεση παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την καλύτερη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, προκειμένου να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις στον τομέα της ψυχικής υγείας που σχετίζονται με την εργασία. 

Διαβάστε την έκθεση «Mental health at work after COVID-19 – What European figures can tell us»

Μάθετε περισσότερα στη θεματική μας ενότητα σχετικά με τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και την ψυχική υγεία στην εργασία.