Ανακαλύψτε νέους δείκτες ΕΑΥ σχετικά με τις προβλέψεις για την απασχόληση και τις εκτιμήσεις για την ψυχοκοινωνική διάσταση των ασθενειών που συνδέονται με την εργασία στην Ευρώπη

Image

© EU-OSHA

Το εργαλείο οπτικής παρουσίασης δεδομένων του Βαρόμετρου ΕΑΥ επικαιροποιήθηκε με νέους δείκτες, προσφέροντας επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Ειδικότερα, η πλέον πρόσφατη ενότητα Προβλέψεις παρέχει ποσοτικές προβλέψεις για τις μελλοντικές τάσεις στον τομέα της απασχόλησης με βάση τις προβλέψεις του Cedefop για τις δεξιότητες.

Επιπλέον, είναι πλέον διαθέσιμες εκτιμήσεις για τη σχετιζόμενη με την εργασία επιβάρυνση των ασθενειών που οφείλονται σε ψυχοκοινωνικά προβλήματα, καθώς και του καρκίνου ή των μυοσκελετικών διαταραχών, οι οποίες βασίζονται σε μελέτες του διεθνούς συνεδρίου για την υγεία στην εργασία (ICOH).

Τέλος, η νέα ενότητα Πόροι περιλαμβάνει τόσο τις δημοσιεύσεις όσο και τις εκθέσεις χωρών για εύκολη πρόσβαση.

Δείτε όλα τα χαρακτηριστικά του εργαλείου οπτικής παρουσίασης δεδομένων του Βαρόμετρου ΕΑΥ