Εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες: νέες μελέτες διερευνούν την πολυμορφία του εργατικού δυναμικού και τις επιπτώσεις για την ΕΑΥ, και πρωτοβουλίες για την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων

Image

© Gorodenkoff - adobe.stock

Οι ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας μεταμόρφωσαν τον κόσμο της εργασίας και έφεραν μαζί τους νέες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Οι περισσότερες από τις 500 πλατφόρμες που είναι επί του παρόντος ενεργές στην ΕΕ δημιουργούν μεν ευκαιρίες απασχόλησης, αλλά οι εργαζόμενοι σε αυτές αντιμετωπίζουν κινδύνους όπως η εντατικοποίηση της εργασίας, η περιορισμένη εφαρμογή των κανονισμών για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) και η εργασιακή ανασφάλεια. Την ίδια στιγμή, η εργασία στις ψηφιακές πλατφόρμες μπορεί να προσφέρει την ευκαιρία σε ορισμένες ομάδες εργαζομένων, όπως οι εργαζόμενοι με αναπηρία ή οι μετανάστες, να εισέλθουν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Δύο νέα έγγραφα προβληματισμού, στο πλαίσιο του ερευνητικού μας έργου για την ΕΑΥ και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, παρέχουν διαφωτιστικές πληροφορίες σχετικά με:

την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε ψηφιακές πλατφόρμες, περιλαμβάνοντας παραδείγματα πρακτικών και εργαλείων που χρησιμοποιούνται από τις ψηφιακές πλατφόρμες για να προάγουν τις ασφαλείς συνθήκες εργασίας· και

την πολυμορφία του εργατικού δυναμικού και τις ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας: επιπτώσεις για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, διερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο η εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για την απασχόληση συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων.

Η εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες είναι ένας από τους τομείς προτεραιότητας της επικείμενης εκστρατείας μας «Ασφαλής και υγιής εργασία στην ψηφιακή εποχή» 2023-25.

Διαβάστε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις μας για περισσότερες πληροφορίες!