Εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες: Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον πρώτο τομέα προτεραιότητας της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας»

Image

© EU-OSHA

Η εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες είναι ένα μοντέλο απασχόλησης με αυξανόμενη εφαρμογή σε διάφορους τομείς της οικονομίας, στο πλαίσιο του οποίου η αμειβόμενη εργασία οργανώνεται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας ή σε διαδικτυακή πλατφόρμα. Παρέχει προσβάσιμη είσοδο στην αγορά εργασίας, ιδίως για ορισμένες ευάλωτες ομάδες, και προσφέρει ευελιξία. Ωστόσο, εγκυμονεί κινδύνους και προκλήσεις για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ), όπως η εντατική εργασία, η απομόνωση, η εργασιακή ανασφάλεια, το ασαφές καθεστώς απασχόλησης και τα ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των καθηκόντων και των χρονοδιαγραμμάτων εργασίας από τους αλγορίθμους. 

Η έρευνα του EU-OSHA σχετικά με την εργασία σε πλατφόρμες αναλύει ευκαιρίες, προκλήσεις και κινδύνους, χαρτογραφεί τους τύπους εργασίας σε πλατφόρμες, εντοπίζει παραδείγματα πολιτικών και υποστηρίζει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και πρακτικών εργαλείων για την πρόληψη των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, όπως αυτά εκπορεύονται από ευρύ φάσμα παραδειγμάτων.

Δείτε τις τελευταίες ειδήσεις και ανακαλύψτε όλες τις σχετικές δημοσιεύσεις — για παράδειγμα εκθέσεις, περιπτωσιολογικές μελέτες και ενημερωτικά σημειώματα πολιτικής. Μάθετε τα πάντα για την ασφαλή και υγιή εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες με ένα μόνο κλικ!