Κύρια σημεία
03/01/2020

Η Κροατία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Η Κροατία προάγει «μια ισχυρή Ευρώπη σε έναν κόσμο προκλήσεων» κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2020.

Η κροατική Προεδρία δεσμεύεται να ενισχύσει τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και τα οφέλη που αποφέρει στους πολίτες της Ευρώπης όσον αφορά τις δίκαιες συνθήκες εργασίας και τη δίκαιη πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, καθώς και να μεγιστοποιήσει τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιοποίηση και η βιώσιμη ανάπτυξη.

Μάθετε περισσότερα για την Προεδρία του Συμβουλίου