Κύρια σημεία
28/04/2020

COVID-19: επιστροφή στους χώρους εργασίας υπό ασφαλείς συνθήκες για την υγεία

Η κρίση του COVID-19 ασκεί πίεση στους εργοδότες και στους εργαζομένους. Μόλις τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης οδηγήσουν σε ικανοποιητική μείωση του ρυθμού μετάδοσης του COVID-19, οι εθνικές κυβερνήσεις θα επιτρέψουν τη σταδιακή επανέναρξη των επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης βοηθούν να επιτευχθεί η επιστροφή στην εργασία υπό ασφαλείς συνθήκες για την υγεία και συμβάλλουν στην καταπολέμηση της μετάδοσης του COVID-19. Ο EU-OSHA κατήρτισε τον παρόντα οδηγό για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στην ΕΕ με σκοπό να συμβάλει σε αυτή τη διαδικασία.

Διαβάστε και κοινοποιήστε τον οδηγό της ΕΕ COVID-19: Επιστροφή στους χώρους εργασίας: Προσαρμογή των χώρων εργασίας και προστασία των εργαζομένων (έκδοση PDF

Διαβάστε επίσης: 

Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

COVID-19: οδηγός για τους χώρους εργασίας

Τη νέα μας θεματική ενότητα: Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Αντιμετώπιση της πανδημίας