Κύρια σημεία

Back to highlights

Ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2021 — Εντυπωσιακά επιτεύγματα για ασφαλέστερους και υγιέστερους χώρους εργασίας

Image

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας ο EU-OSHA, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, κατέβαλε προσπάθειες ώστε να εφαρμόσει το φιλόδοξο πρόγραμμα εργασιών του για το 2021 και να επιτύχει τους στόχους του για τη βελτίωση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η συμβολή του EU-OSHA στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19 στην ΕΑΥ έτυχε ευρείας αναγνώρισης από το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού. Το διοικητικό συμβούλιο αναγνώρισε επίσης τη συνεισφορά του EU-OSHA στην επίτευξη των στόχων του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία σύμφωνα με τον πολυετή στρατηγικό προγραμματισμό του.

Η έκθεση παρουσιάζει επίσης τα επιτεύγματα της έρευνας του EU-OSHA σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εργασίας, τη συνεισφορά του στη μείωση των μυοσκελετικών παθήσεων (ΜΣΠ) και την εκπόνηση μελετών προβλέψεων. Ανάμεσα στις σημαντικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του προγράμματος εργασιών για το 2021 ήταν η υπό εξέλιξη ανάπτυξη των διαδικτυακών διαδραστικών εργαλείων εκτίμησης κινδύνου (OiRA), οι μελέτες παρακολούθησης βάσει των δεδομένων ESENER, η εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας — Μειώστε την καταπόνηση και οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την έρευνα σχετικά με την έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες στον χώρο εργασίας στην Ευρώπη, στόχος της οποίας είναι να συμβάλλει στην καταπολέμηση του καρκίνου ως αιτίας θανάτων που σχετίζονται με την εργασία.

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο με τη σύνοψη και το ενημερωτικό γράφημα για τους βασικούς δείκτες απόδοσης του 2021.

Για μια διεξοδικότερη ανάλυση των συμπερασμάτων, διαβάστε την πλήρη ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το 2021.