Παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου στην Ευρώπη: ανακαλύψτε τα πρώτα ευρήματα της έρευνας του EU-OSHA για την έκθεση των εργαζομένων

Image

Για να βοηθήσει στην καταπολέμηση του επαγγελματικού καρκίνου, ο EU-OSHA διεξήγαγε έρευνα για την έκθεση των εργαζομένων στους παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου στην Ευρώπη. Ο στόχος είναι να προσδιοριστούν καλύτερα οι παράγοντες κινδύνου στους χώρους εργασίας που μπορούν να οδηγήσουν στη νόσο, παρέχοντας σύγχρονα και ολοκληρωμένα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόληψη, την ευαισθητοποίηση και τη χάραξη πολιτικής.

Χιλιάδες εργαζόμενοι σε έξι κράτη μέλη της ΕΕ (Γερμανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Γαλλία, Ουγγαρία και Φινλανδία) απάντησαν στην έρευνα για να εκτιμηθεί η πιθανή έκθεσή τους σε 24 γνωστούς παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, όπως μεταξύ άλλων οι βιομηχανικές χημικές ουσίες, οι ουσίες και τα μείγματα που προκύπτουν από διεργασίες, καθώς και οι φυσικοί παράγοντες κινδύνου.

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι η υπεριώδης ακτινοβολία και οι εκπομπές καυσαερίων των κινητήρων ντίζελ αποτελούν την πιο συχνή έκθεση στον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου στους χώρους εργασίας της Ευρώπης. Τα πρώτα ευρήματα παρέχουν επίσης μια εικόνα για τα πολύτιμα δεδομένα που προκύπτουν από την έρευνα για την έκθεση των εργαζομένων.  

Διαβάστε το ενημερωτικό δελτίο

Ανακαλύψτε τα πρώτα ευρήματα και την περίληψη της μεθοδολογίας

Μάθετε περισσότερα στη νέα ενότητα του ιστοτόπου μας που είναι αφιερωμένη στην έρευνα για την έκθεση των εργαζομένων