Μπορούν τα ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης να επανακαθορίσουν την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων;

Image

© Ivan Samkov on Pexels

Η εφαρμογή ψηφιακών συστημάτων παρακολούθησης της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ), π.χ. εφαρμογών, καμερών και συσκευών που φοριούνται, μπορεί να κάνει ασφαλέστερους τους χώρους εργασίας. Είτε ο στόχος τους είναι προορατικός (πρόληψη) είτε αντιδραστικός (μετριασμός), η επιτυχία τους συχνά εξαρτάται από την ακρίβεια των πληροφοριών που συλλέγουν και αναλύουν. Εργοδότες και εργαζόμενοι είναι εξίσου σημαντικό να λαμβάνουν τις πληροφορίες που χρειάζονται προκειμένου να σταθμίζουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα και να διευκολύνουν την καλή εφαρμογή των εν λόγω πληροφοριών.

Δύο νέες εκθέσεις διερευνούν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες των ευφυών συστημάτων παρακολούθησης για την ΕΑΥ. Η πρώτη έκθεση εξετάζει τα είδη, τους σκοπούς και τις χρήσεις των ψηφιακών συστημάτων παρακολούθησης. Η δεύτερη έκθεση παρουσιάζει παραδείγματα ορθής πρακτικής για την επιτυχή ενσωμάτωση νέων συστημάτων παρακολούθησης στον χώρο εργασίας.

Διαβάστε τις εκθέσεις και τις περιλήψεις:

Ευφυή ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία: χρήσεις και προκλήσεις

Ευφυή ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία: πόροι του χώρου εργασίας για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη χρήση

Μάθετε περισσότερα στην ενότητα Ψηφιακός μετασχηματισμός της εργασίας