Ασφαλής αυτοματοποίηση εργασιών στους χώρους εργασίας: νέα συγκριτική έκθεση περιπτωσιολογικών μελετών

Image

© panuwat – stock.adobe.com

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) και της ρομποτικής για την αυτοματοποίηση επικίνδυνων ή επαναλαμβανόμενων εργασιών στον χώρο εργασίας ως μέσου προστασίας των εργαζομένων, αυξάνεται. Ωστόσο, κατά τα αρχικά αυτά στάδια, ενδέχεται να υπάρξουν προκλήσεις για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ή νέοι κίνδυνοι που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά.

Για να ρίξει φως σε αυτό το πολύπλοκο θέμα, ο EU-OSHA δημοσίευσε μια συγκριτική έκθεση περιπτωσιολογικών μελετών σχετικά με την προηγμένη ρομποτική αυτοματοποίηση. Η έκθεση διερευνά την εφαρμογή και τον αντίκτυπο των συστημάτων που βασίζονται στην ΤΝ και των ευφυών συνεργατικών ρομπότ (cobots) στην αυτοματοποίηση εργασιών στον χώρο εργασίας, με έμφαση στη διαφύλαξη της ασφάλειας των εργαζομένων.

Επιπλέον, μια συλλογή σχετικών συνόψεων πολιτικής διερευνά διάφορες πτυχές: Προκλήσεις και ευκαιρίες στον τομέα της ΕΑΥ που απορρέουν από την εφαρμογή, Συστάσεις για την αυτοματοποίηση γνωστικών εργασιών, Συστάσεις για την αυτοματοποίηση σωματικών εργασιών, Ευνοϊκοί και ανασταλτικοί παράγοντες και συστάσεις για την εφαρμογή, Διευκόλυνση της οργανωτικής αποδοχής των συστημάτων που βασίζονται στην ΤΝ.

Δείτε τα συμπεράσματα του πρόσφατου σεμιναρίου μας Συστήματα που βασίζονται στην προηγμένη ρομποτική και την ΤΝ για την αυτοματοποίηση εργασιών: επιπτώσεις στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία.

Σας ενδιαφέρει η αυτοματοποίηση εργασιών; Μείνετε συντονισμένοι για την προσεχή εκστρατεία «Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στην ψηφιακή εποχή»- αποτελεί έναν από τους τομείς προτεραιότητας!

Δείτε όλες τις δημοσιεύσεις για την προηγμένη ρομποτική και την αυτοματοποίηση εργασιών