Κύρια σημεία
14/06/2019

Ετήσια έκθεση 2018: μια χρονιά συνεργασιών, δεσμεύσεων και εκστρατειών

Η ετήσια έκθεση 2018 περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους ο EU-OSHA πέτυχε τον στόχο του διασφαλίζοντας πιο ασφαλείς και πιο υγιείς χώρους εργασίας στην Ευρώπη. 

Στα σημαντικά ορόσημα συμπεριλαμβάνονται η έναρξη της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών» 2018‑19, η δημοσίευση του έργου για την ασφάλεια και την υγεία στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις καθώς και η δημοσίευση του έργου πρόβλεψης για τους νέους και αναδυόμενους κινδύνους που ενέχει η ψηφιοποίηση. Τα πορίσματα των έργων αυτών θα αποτελέσουν τη βάση για τη χάραξη πολιτικής και πηγή έμπνευσης για τη διοργάνωση μιας μελλοντικής εκστρατείας με θέμα τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές μας συμβουλευθείτε την Ετήσια έκθεση 2018 και την περίληψή της.