Τεχνητή νοημοσύνη για τη διοίκηση των εργαζομένων: λαμβάνεται υπόψη η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων;

Image

© Peachayatanomsup- stock.adobe.com

Η ψηφιοποίηση αλλάζει τον χώρο εργασίας, καθιστώντας τις τεχνολογίες διοίκησης των εργαζομένων με βάση την τεχνητή νοημοσύνη (AIWM) τομέα προτεραιότητας για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ).

Το τελευταίο μας έγγραφο διερευνά τη σχέση ανάμεσα στην τεχνητή νοημοσύνη και την εξελισσόμενη δυναμική στη διοίκηση στους χώρους εργασίας, χρησιμοποιώντας δεδομένα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για να αναλύσει τις τεχνολογίες διοίκησης που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, τις προβλεπόμενες λειτουργίες τους και την ενσωμάτωσή τους σε όλους τους τομείς, καθώς και τους πιθανούς νέους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.

Το έγγραφο τάσσεται υπέρ της στρατηγικής εποπτείας των τεχνολογιών ΑΙWM, καθώς καταδεικνύει ότι μόνο ένα οριακό τμήμα των εν λόγω τεχνολογιών που έχουν κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στοχεύει στη βελτίωση της ευημερίας των εργαζομένων. Υπογραμμίζει ότι τα ζητήματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού και εφαρμογής των τεχνολογιών αυτών.

Διαβάστε το έγγραφο προβληματισμού εδώ.

Για να διερευνήσετε το πλήρες φάσμα του ρόλου της τεχνητής νοημοσύνης στη διοίκηση των εργαζομένων, ανακαλύψτε όλες τις σχετικές δημοσιεύσεις