Κύρια σημεία

Back to highlights

Προηγμένη ρομποτική και αυτοματισμός: ποιες είναι οι προκλήσεις και ποιες οι ευκαιρίες για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία;

Image

Photo created by rawpixel.com for freepik

Ο αυτοματισμός των σωματικών εργασιών με τη βοήθεια των ρομπότ, των συνεργατικών ρομπότ (cobot) και της τεχνητής νοημοσύνης επηρεάζει τους χώρους εργασίας σε πολλούς τομείς. Η νέα συλλογή εκδόσεων του Οργανισμού παρουσιάζει διάφορες πτυχές της προηγμένης ρομποτικής και του αυτοματισμού σε σχέση με την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ).

Στη βασική έκθεση περιγράφονται τα διαφορετικά είδη εργασιών που εκτελούνται από τα προηγμένα ρομπότ και διερευνώνται τόσο οι ευκαιρίες όσο και οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι σε σχέση με τις ψυχοκοινωνικές, σωματικές/φυσικές και οργανωτικές συνέπειες στους εργαζόμενους και στους χώρους εργασίας. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για τα πρότυπα ασφάλειας και αναδεικνύει τη σημασία της ακριβούς εκτίμησης κινδύνου και της κατάρτισης των τελικών χρηστών.

Διαβάστε την έκθεση και σύνοψη με τίτλο «Προηγμένη ρομποτική και αυτοματισμός: Επιπτώσεις στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία»

Τρία ενημερωτικά δελτία πολιτικής για την προηγμένη ρομποτική και τον αυτοματισμό περιλαμβάνουν αναλυτικές πληροφορίες για τις επιπτώσεις στους εργαζόμενους, τους κινδύνους και τις ευκαιρίες για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία και τις βασικές παραμέτρους της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης και εμπιστοσύνης

Συμβουλευτείτε και άλλες δημοσιεύσεις για την προηγμένη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη

Ενημερωθείτε για το σεμινάριο Συστήματα που βασίζονται στην ΤΝ και την προηγμένη ρομποτική: ευρωπαϊκό εργαστήρι, που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021

Ενημερωθείτε περαιτέρω για το έργο Ψηφιακός μετασχηματισμός της εργασίας