Εξέταση της σχέσης μεταξύ ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία και καρδιαγγειακών παθήσεων: λιγότερο άγχος για μια υγιή καρδιά!

Image

© paru - stock.adobe.com

Παρά το γεγονός ότι ο ενεργός πληθυσμός γενικά χαίρει καλύτερης υγείας από τον πληθυσμό που βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας, ωστόσο και οι χώροι εργασίας μπορούν να συμβάλλουν στην πρόκληση ή την επιδείνωση ασθενειών.

Πάνω από τέσσερις στους δέκα Ευρωπαίους εργαζομένους αναφέρουν ότι τα επίπεδα άγχους στην εργασία τους έχουν αυξηθεί λόγω της πανδημίας. Η πίεση αυτή, σε συνδυασμό με άλλους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες κινδύνου, όπως η εργασιακή ανασφάλεια, οι πολλές ώρες εργασίας και ο εκφοβισμός, αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών παθήσεων και εγκεφαλικών επεισοδίων.

Το νέο μας έγγραφο συζήτησης με τίτλο The Links Between Exposure to Work-Related Psychosocial Risk Factors and Cardiovascular Disease (Η σχέση μεταξύ της έκθεσης σε παράγοντες ψυχοκοινωνικού κινδύνου που σχετίζονται με την εργασία και των καρδιαγγειακών νοσημάτων) παρουσιάζει τη μεταξύ τους σχέση και παρέχει συστάσεις σχετικά με τον τρόπο πρόληψής τους.

Μια ολιστική προσέγγιση που συνδυάζει ένα υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον μαζί με έναν υγιεινό τρόπο ζωής είναι ο καλύτερος συνδυασμός για την προστασία από τα καρδιαγγειακά νοσήματα!