Πώς να χρησιμοποιήσετε το διαδραστικό εργαλείο προβολής δεδομένων

Περιηγηθείτε στο εργαλείο προβολής δεδομένων


Μεταφορτώστε τον αναλυτικό οδηγό χρήσης (σε μορφή pdf) στις ακόλουθες γλώσσες: BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Περισσότερες αναλύσεις και αποτελέσματα μπορείτε να βρείτε στις εκθέσεις.

Σημείωση: Το εργαλείο προβολής δεδομένων περιλαμβάνει περίπου 30 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών από την έρευνα ESENER-1 που αφορά τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων, καθώς και από την έρευνα ESENER-2.

Ορισμένες επιλογές για την προβολή γραφημάτων σχετικά με κάποιες ερωτήσεις, τομείς δραστηριότητας, μεγέθη επιχειρήσεων και/ή χώρες, δεν είναι διαθέσιμες εξαιτίας ζητημάτων αντιπροσωπευτικότητας. Ενδέχεται να εμφανιστεί το μήνυμα: «Το γράφημα δεν μπορεί να εμφανιστεί επειδή τα επιλεγμένα δεδομένα δεν είναι αντιπροσωπευτικά», ή να μην υπάρχει δυνατότητα επιλογής γραφήματος.