Ο EU-OSHA στα μέσα ενημέρωσης

Subscribe to EU-OSHA in the media feed
Kantarmedia - Folder '00 EU-OSHA RSS feed folder'
Updated: 55 min 20 sec ago

Sicurezza nelle Pmi: aggiornato l’applicativo OiRA

27/03/2020 - 05:47
fiscal-focus.info 2020-03-27 ...sviluppatosecondo il prototipo europeo OiRA (Online interactive Risk Assessment). Lo rende noto l’Inail nella Circolare a firma congiunta col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali…...

Our e-guide to managing stress and psychosocial risks at the workplace offers practical information to help tackle the pressure. Some tips c

27/03/2020 - 04:21
Facebook 2020-03-25 ...few languages: http://bit.ly/EU-OSHA-e-guide-stress #stress #teleworking #COVID19...

RT @EuropeAnalytica: DEADLINE extended: 15th April 2020 We are still looking for an Occupational Health and Safety #OSH expert to participate in our European #OiRA project for the #audiovisual sector in collaboration with the @EU_OSHA APPLY NOW! https://t

26/03/2020 - 19:01
twitter 2020-03-26 ...toparticipate in our European #OiRA project for the #audiovisual sector in collaboration with the @EU_OSHA APPLY NOW! https://t.co/eqTUt7d4ed https://t.co/tRqwbNwfCD...

RT @EU_OSHA: Call for an expert to assist EU Social Partners in the development of #OiRAtools for film and TV production https://t.co/RSS9E4qO9Q @unimei https://t.co/UOicYf4tut

26/03/2020 - 16:01
twitter 2020-03-26 RT @EU_OSHA: Call for an expert to assist EU Social Partners in the development of #OiRAtools for film and TV production https://t.co/RSS9E4qO9Q @unimei https://t.co/UOicYf4tut

RT @EU_OSHA: Call for an expert to assist EU Social Partners in the development of #OiRAtools for film and TV production https://t.co/RSS9E4qO9Q @unimei https://t.co/UOicYf4tut

26/03/2020 - 12:41
twitter 2020-03-26 RT @EU_OSHA: Call for an expert to assist EU Social Partners in the development of #OiRAtools for film and TV production https://t.co/RSS9E4qO9Q @unimei https://t.co/UOicYf4tut

Inšpektorat ugotavlja pomanjkljivo izvajanje ukrepov za zaščito zdravja delavcev

26/03/2020 - 10:27
findinfo.si 2020-03-26 ...varnosti in zdravja pri delu (EU OSHA, WHO) med navodili za delovne organizacije v zvezi z novim koronavirusom sicer odsvetujejo splošno uporabo zaščitnih mask, saj naj bi bile te namenjene predvsem zdravstvenim delavcem, ki prihajajo v stik z osebami s sumom na...

FROM RESEARCH TO PRACTICE IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

26/03/2020 - 03:37
agenparl.it 2020-03-25 ...In… Fonte/Source: https://osha.europa.eu/it/oshnews/forthcoming-course-research-practice-occupational-health-and-safety?pk_campaign=rss_news...

"Semplificata la redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) Grazie al tool messo a disposizione sul sito internet dell’Agenzia europea per la salute e sicurezza sul lavoro (EU-OSHA), ossia il software “OiRA” (Online I…https://t.co/txR6grCQhv

25/03/2020 - 16:21
twitter 2020-03-25 ...salute e sicurezza sul lavoro (EU-OSHA), ossia il software “OiRA” (Online I…https://t.co/txR6grCQhv https://t.co/a05738Tgcb --- https://t.co/RBK7pBBb3r...

RT @EU_OSHA: Call for an expert to assist EU Social Partners in the development of #OiRAtools for film and TV production https://t.co/RSS9E4qO9Q @unimei https://t.co/UOicYf4tut

25/03/2020 - 15:41
twitter 2020-03-25 RT @EU_OSHA: Call for an expert to assist EU Social Partners in the development of #OiRAtools for film and TV production https://t.co/RSS9E4qO9Q @unimei https://t.co/UOicYf4tut

E-guide to managing stress and psychosocial risks - Safety and health at work - EU-OSHA https://t.co/1NUAC9q8xO

25/03/2020 - 15:21
twitter 2020-03-25 E-guide to managing stress and psychosocial risks - Safety and health at work - EU-OSHA https://t.co/1NUAC9q8xO --- https://t.co/1NUAC9q8xO

RT @EU_OSHA: Call for an expert to assist EU Social Partners in the development of #OiRAtools for film and TV production https://t.co/RSS9E4qO9Q @unimei https://t.co/UOicYf4tut

25/03/2020 - 15:21
twitter 2020-03-25 RT @EU_OSHA: Call for an expert to assist EU Social Partners in the development of #OiRAtools for film and TV production https://t.co/RSS9E4qO9Q @unimei https://t.co/UOicYf4tut

RT @EU_OSHA: Call for an expert to assist EU Social Partners in the development of #OiRAtools for film and TV production https://t.co/RSS9E4qO9Q @unimei https://t.co/UOicYf4tut

25/03/2020 - 15:01
twitter 2020-03-25 RT @EU_OSHA: Call for an expert to assist EU Social Partners in the development of #OiRAtools for film and TV production https://t.co/RSS9E4qO9Q @unimei https://t.co/UOicYf4tut

RT @EU_OSHA: Call for an expert to assist EU Social Partners in the development of #OiRAtools for film and TV production https://t.co/RSS9E4qO9Q @unimei https://t.co/UOicYf4tut

25/03/2020 - 15:01
twitter 2020-03-25 RT @EU_OSHA: Call for an expert to assist EU Social Partners in the development of #OiRAtools for film and TV production https://t.co/RSS9E4qO9Q @unimei https://t.co/UOicYf4tut

RT @EU_OSHA: Call for an expert to assist EU Social Partners in the development of #OiRAtools for film and TV production https://t.co/RSS9E4qO9Q @unimei https://t.co/UOicYf4tut

25/03/2020 - 15:01
twitter 2020-03-25 RT @EU_OSHA: Call for an expert to assist EU Social Partners in the development of #OiRAtools for film and TV production https://t.co/RSS9E4qO9Q @unimei https://t.co/UOicYf4tut

RT @EU_OSHA: Call for an expert to assist EU Social Partners in the development of #OiRAtools for film and TV production https://t.co/RSS9E4qO9Q @unimei https://t.co/UOicYf4tut

25/03/2020 - 15:01
twitter 2020-03-25 RT @EU_OSHA: Call for an expert to assist EU Social Partners in the development of #OiRAtools for film and TV production https://t.co/RSS9E4qO9Q @unimei https://t.co/UOicYf4tut

RT @EU_OSHA: Call for an expert to assist EU Social Partners in the development of #OiRAtools for film and TV production https://t.co/RSS9E4qO9Q @unimei https://t.co/UOicYf4tut

25/03/2020 - 15:01
twitter 2020-03-25 RT @EU_OSHA: Call for an expert to assist EU Social Partners in the development of #OiRAtools for film and TV production https://t.co/RSS9E4qO9Q @unimei https://t.co/UOicYf4tut

Call for an expert to assist EU Social Partners in the development of #OiRAtools for film and TV production https://t.co/RSS9E4qO9Q @unimei https://t.co/UOicYf4tut

25/03/2020 - 14:21
twitter 2020-03-25 Call for an expert to assist EU Social Partners in the development of #OiRAtools for film and TV production https://t.co/RSS9E4qO9Q @unimei https://t.co/UOicYf4tut --- https://t.co/Vr0Fodrb1d...

Guia eletrónico sobre a gestão do stresse e dos riscos psicossociais no local de trabalho | Safety and health at work - EU-OSHA https://t.co/6m8hIPxPue #cite40anospelaigualdade #teletrabalho #covid19PT

25/03/2020 - 13:21
twitter 2020-03-25 Guia eletrónico sobre a gestão do stresse e dos riscos psicossociais no local de trabalho | Safety and health at work - EU-OSHA https://t.co/6m8hIPxPue #cite40anospelaigualdade #teletrabalho #covid19PT --- https://t.co/9tBI1kbFKH

Interesting e-guide to help tackle stress from EU-OSHA. #prevention #covid19 #togetherwecan https://t.co/r7A9otXL20

25/03/2020 - 13:02
twitter 2020-03-25 Interesting e-guide to help tackle stress from EU-OSHA. #prevention #covid19 #togetherwecan https://t.co/r7A9otXL20 --- https://t.co/r7A9otXL20

RT @EU_OSHA: In this difficult and critical time, whether you are working from home or needed at your workplace, our e-guide for managing #stress at work can help prevent #PsychosocialRisks. Now also available in more language versions: https://t.co/gqcB1

25/03/2020 - 11:41
twitter 2020-03-25 RT @EU_OSHA: In this difficult and critical time, whether you are working from home or needed at your workplace, our e-guide for managing #stress at work can help prevent #PsychosocialRisks. Now also available in more language versions: https://t.co/gqcB17qk6H #teleworking...

Pages

Pages