2016 — Ευρωπαϊκό Έτος Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών

Η βία κατά των γυναικών αποτελεί μείζον πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ): μία στις τρεις γυναίκες έχει πέσει θύμα σεξουαλικής ή/και σωματικής βίας. Η βία με βάση το φύλο υπονομεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα γυναικών όπως την αξιοπρέπεια, την ισότητα και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, συνιστά δε μια από τις πιο διαδεδομένες παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η βία με βάση το φύλο δεν γνωρίζει γεωγραφικούς φραγμούς, ούτε εξαρτάται από το οικονομικό, πολιτιστικό ή κοινωνικό υπόβαθρο των ανθρώπων. Στόχος για το 2016, το οποίο είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών, είναι να αντιμετωπιστεί το σοβαρό αυτό εμπόδιο στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ.

Ως βία κατά των γυναικών νοείται κάθε πράξη βίας λόγω φύλου η οποία προκαλεί (ή ενδέχεται να προκαλέσει) σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική ή οικονομική βλάβη ή οδύνη σε γυναίκες. Ο όρος καλύπτει και την απειλή τέλεσης τέτοιων πράξεων, του καταναγκασμού ή της αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας, ανεξαρτήτως εάν αυτό συμβαίνει στη δημόσια ή την ιδιωτική ζωή. Επιπλέον, ορισμένες εγκληματικές πράξεις βίας έχουν δυσανάλογες επιπτώσεις στις γυναίκες, όπως η σεξουαλική επίθεση , η σεξουαλική παρενόχληση, ο βιασμός, η παρενοχλητική παρακολούθηση και η ενδοοικογενειακή βία.

Στόχος των Ευρωπαϊκών Ετών είναι να ενθαρρύνουν τον ανοιχτό διάλογο εντός και μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Η θέσπιση του 2016 ως Ευρωπαϊκού Έτους Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών αναμένεται να ενισχύσει στην ΕΕ τις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σε θέματα βίας λόγω φύλου, ενθαρρύνοντας τις γυναίκες να μιλήσουν ανοιχτά για το πρόβλημα. Το 2016 θα δοθεί επίσης έμφαση στην ανάπτυξη πρακτικών μέτρων καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, ενώ θα διερευνηθεί η χάραξη νέων μακροπρόθεσμων στόχων πολιτικής.

Μάθετε περισσότερα για το 2016, το Ευρωπαϊκό Έτος Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών.

Λήμμα στην OSHwiki σχετικά με τη σεξουαλική παρενόχληση και τη θυματοποίηση: τι συμβαίνει στον χώρο εργασίας

Πληροφορίες σε μορφή γραφικού σχετικά με τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας

Ασφάλεια και υγεία στην εργασία για τις γυναίκες

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων