You are here

Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - 21/06/2016 - 01:45

Πάνω από 100 εταίροι σε όλη την Ευρώπη έχουν δηλώσει συμμετοχή στην εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες»

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) επιβεβαίωσε το πρώτο κύμα των επίσημων εταίρων και των εταίρων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που εντάχθηκαν στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες» για την περίοδο 2016-17. Το δίκτυο των επίσημων εταίρων εκστρατείας απαρτίζεται από ευρωπαϊκές και διεθνείς εταιρείες και οργανισμούς που εκπροσωπούν ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένων ομοσπονδιών εργοδοτών και εργαζομένων, πλατφορμών τεχνολογίας, μη κυβερνητικών οργανώσεων και πολυεθνικών επιχειρήσεων. Στην εκστρατεία συμμετέχουν και εταίροι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με σκοπό να συμβάλουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης μέσω των δημοσιευμάτων τους και του διαδικτύου.

Το 27 % των εργαζομένων της ΕΕ πιστεύουν ότι δεν θα είναι σε θέση να κάνουν την ίδια δουλειά μέχρι την ηλικία των 60 ετών. Είναι ανάγκη να βελτιώσουμε την εργασιακή ζωή όλων των γενεών εργαζομένων μέσα από την προώθηση της βιώσιμης εργασίας και της υγιούς γήρανσης.

Η εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες» επικεντρώνεται στη βιωσιμότητα της εργασιακής ζωής υπό το πρίσμα του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού της Ευρώπης. Βασικό μήνυμα της εκστρατείας είναι η πρόληψη καθόλη τη διάρκεια της εργασιακής ζωής, με την εκτίμηση κινδύνου να αποτελεί τη βάση της πρόληψης ατυχημάτων και ασθενειών στον χώρο εργασίας, σε συνδυασμό με την αποκατάσταση, την επιστροφή στην εργασία και τη διά βίου μάθηση.

 

Η Δρ Christa Sedlatschek, διευθύντρια του EU-OSHA, εξήγησε τη σημασία των εταίρων της εκστρατείας: «Το 27 % των εργαζομένων της ΕΕ πιστεύουν ότι δεν θα είναι σε θέση να κάνουν την ίδια δουλειά μέχρι την ηλικία των 60 ετών. Είναι ανάγκη να βελτιώσουμε την εργασιακή ζωή όλων των γενεών εργαζομένων μέσα από την προώθηση της βιώσιμης εργασίας και της υγιούς γήρανσης. Στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας βρίσκεται η πρόληψη των κινδύνων. Συμμετέχοντας στην εκστρατεία για την περίοδο 2016-17, οι οργανισμοί δίνουν το παράδειγμα και πρωτοπορούν στην εφαρμογή πρακτικών λύσεων για τη διαχείριση της γήρανσης στον εργασιακό χώρο. Η συμβολή τους είναι απαραίτητη για την ευρύτερη δυνατή απήχηση της εκστρατείας».

 

Το πρώτο κύμα επίσημων εταίρων εκστρατείας περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο οργανισμούς που ανανέωσαν τη δέσμευσή τους μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στην εκστρατεία «Διαχείριση του Άγχους σε Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας» της περιόδου 2014-15. Τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής είναι πολλαπλά για τους εταίρους, όπως η αυξημένη προβολή, τα εργαλεία και τα υλικά εκστρατείας, η δικτύωση και η ανταλλαγή πληροφοριών.

 

Ο Luca VISENTINI, γενικός γραμματέας της ΕΣΣΟ (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων) και επίσημος εταίρος εκστρατείας δήλωσε σχετικά με τις προσδοκίες των εταίρων: «Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ΕΣΣΟ) αναμένει ότι η εκστρατεία θα συμβάλει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για την ανάγκη ενεργού συμμετοχής των εργαζομένων και των επιτροπών ασφαλείας σε ζητήματα βελτίωσης της πρόληψης για όλες τις ηλικίες και βελτίωσης των χώρων εργασίας, αλλά και για την ανάγκη ανάληψης δράσης σε νομοθετικό επίπεδο για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην Ευρώπη».

 

Σχετικά με τη συμμετοχή του οργανισμού του στην εκστρατεία, ο Markus J. BEYRER, γενικός διευθυντής του BUSINESSEUROPE, δήλωσε: «Πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους συνδυασμού της επιμήκυνσης της εργασιακής ζωής, της καλής υγείας και της παραγωγικότητας των εργαζομένων. Ταυτόχρονα, πρέπει να αποφύγουμε τις γενικεύσεις και τα στερεότυπα που σχετίζονται με την ηλικία. Ως προς τούτο, ευελπιστούμε ότι η εκστρατεία θα παράσχει στους εργοδότες τις κατάλληλες πληροφορίες και εργαλεία».

 

Οι επίσημοι εταίροι της εκστρατείας έχουν επίσης την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε πολυάριθμες εκδηλώσεις και δραστηριότητες, μία εκ των οποίων είναι και η δήλωση υποψηφιότητας στην ειδική κατηγορία εταίρων της εκστρατείας για τα Βραβεία Καλής Πρακτικής. Επίσης, στη διάρκεια της εκστρατείας θα διοργανώνονται τακτικά εκδηλώσεις ανταλλαγής καλής πρακτικής από τους ίδιους τους εταίρους. Στο πλαίσιο των εν λόγω εκδηλώσεων, οι οργανισμοί έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με επιτυχημένες πρακτικές διαχείρισης της ΕΑΥ που αφορούν τη γήρανση στον χώρο εργασίας.

 

Το φθινόπωρο του 2016 προβλέπεται να ενταχθεί στην εκστρατεία και δεύτερο κύμα εταίρων. Ο EU-OSHA συνιστά στα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016.

 

Μέχρι στιγμής, οι εταίροι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχουν ενταχθεί στην εκστρατεία είναι δημοσιογράφοι και συντάκτες από όλη την Ευρώπη που ασχολούνται με την ΕΥΑ και οι οποίοι χρησιμοποιούν τα δικά τους δίκτυα και κανάλια έντυπης και ηλεκτρονικής ενημέρωσης, καθώς και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να συμβάλουν στην προώθηση της εκστρατείας και των μηνυμάτων της. Επίσης, διοργανώνουν εκδηλώσεις, χρησιμοποιούν υλικό της εκστρατείας στο πλαίσιο μαθημάτων εκπαίδευσης, προωθούν τον διαγωνισμό «Ευρωπαϊκά Βραβεία Καλής Πρακτικής» και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή σε αυτόν.

 

Σύνδεσμοι:

 

2016-17 Επίσημοι εταίροι της εκστρατείας:

 1. Acciona Energia
 2. aeris GmbH
 3. AGE Platform Europe
 4. AIRBUS GROUP
 5. ArcelorMittal Distribution Solutions SA
 6. B·A·D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH
 7. Baxter
 8. BUSINESSEUROPE
 9. Campofrio Food Group
 10. International Confederation of Inspection and Certification Organisations (CEOC International)
 11. Comité Européen des Fabricants de Sucre (CEFS)
 12. Confederation of National Associations of Tanners and Dressers of the European Community (COTANCE)
 13. Council of European Employers of the Metal, Engineering and Technology-based Industries (CEEMET )
 14. DEKRA Insight
 15. DuPont Sustainable Solutions
 16. Electrocomponents plc
 17. Employee Assistance European Forum (EAEF)
 18. EuroCommerce
 19. EuroHealthNet
 20. European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP)
 21. European Academy of Dermatology and Venereology (EADV)
 22. European Association of Paritarian Institutions (AEIP)
 23. European Confederation of Independent Trade Unions (CESI)
 24. European Construction Industry Federation (FIEC)
 25. European Federation for Company Sport (EFCS)
 26. European Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF)
 27. European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW)
 28. European Federation of National Maintenance Societies (EFNMS)
 29. European Federation of Public Service Unions (EPSU)
 30. European Hospital and Healthcare Employers' Association (HOSPEEM)
 31. European Industrial Gases Association (EIGA)
 32. European League Against Rheumatism (EULAR)
 33. European Network of Safety and Health Professional Organisations (ENSHPO)
 34. European Operating Room Nurses Association (EORNA)
 35. European Public Law Organization (EPLO)
 36. European Safety Federation (ESF)
 37. European Salt's Producers Association (EUSALT)
 38. European Society of Safety Engineers (ESSE)
 39. European Solvents Industry Group (ESIG)
 40. European Technology Platform on Industrial Safety (ETPIS)
 41. European Trade Union Committee for Education (ETUCE)
 42. European Trade Union Confederation (ETUC)
 43. European Transport Workers' Federation (ETF)
 44. European Virtual Institute for Integrated Risk Management (EU-Vri)
 45. FCC Citizen Services
 46. Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología (FIAP)
 47. Federation of Occupational Health Nurses within the European Union (FOHNEU)
 48. Federation of the European Ergonomic Societies (FEES)
 49. Gas Natural Fenosa
 50. Generali Employee Benefits Network (GEB)
 51. Heineken International
 52. HP Inc
 53. Iberdrola
 54. Ideal Standard International
 55. International Association of Mutual Benefit Societies (AIM)
 56. International Federation of Musicians (FIM)
 57. International Institute of Risk and Safety Management (IIRSM)
 58. International Safety and Health Construction Coordinators Organization (ISHCCO)
 59. Medicover
 60. OMV
 61. ORCHSE Strategies, LLC
 62. Partnership for European Research in Occupational Safety and Health (PEROSH)
 63. Pirelli & C
 64. PSYA
 65. SAP SE
 66. SEAT S.A
 67. Siemens AG
 68. Sofidel S.p.A.
 69. Standing Committee of European Doctors (CPME)
 70. Toyota Material Handling Europe
 71. European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises (UEAPME)
 72. UNI Europa
 73. UEMS Occupational Medicine section
 74. ZF TRW Active & Passive Safety Technology

2016-17 Εταίροι της εκστρατείας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης:

 1. ABEO News
 2. ActuEL-HSE
 3. Aragon Valley
 4. Bezpečná Práca
 5. Das Büro
 6. ERGONOMA JOURNAL
 7. euroXpress
 8. Face au Risque
 9. Formacion de SEGURIDAD LABORAL
 10. Gesunde Arbeit
 11. Health & Safety Times
 12. HMSmagasinet
 13. ISSA Mining Newsletter
 14. MaintWorld magazine
 15. PPE.org
 16. PrevenBlog
 17. Prevention World
 18. Promotor BHP
 19. Proteger
 20. PuntoSicuro
 21. Quotidiano Sicurezza
 22. Reputation Today
 23. Revista Segurança
 24. rhsaludable
 25. Safety Focus
 26. Safety Management
 27. Segurança Comportamental
 28. Trinacria News

[1] “27 % of European workers don’t think they will be able to do the same job at 60"Eurofound (Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας) (2015), «Έκτη Ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας - 2015».

Σημειώσεις προς τους συντάκτες: 
1.

Η εκστρατεία Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες 2016-2017 αναδεικνύει τη σημασία της ορθής διαχείρισης της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας και της πρόληψης των κινδύνων καθ' όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής, καθώς και της προσαρμογής της εργασίας στις ατομικές ικανότητες — είτε στην αρχή της σταδιοδρομίας του εργαζόμενου είτε στο τέλος της. Όπως και οι προηγούμενες εκστρατείες με θέμα τους «Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας», έτσι και η εν λόγω εκστρατεία συντονίζεται σε εθνικό επίπεδο από τα εστιακά σημεία του EU-OSHA και υποστηρίζεται από επίσημους εταίρους, καθώς και από εταίρους που προέρχονται από τον χώρο των ΜΜΕ.

Η εκστρατεία ξεκίνησε στις 15 Απριλίου 2016. Σημαντικές ημερομηνίες στο πλαίσιο της εν λόγω της εκστρατείας είναι, μεταξύ άλλων, οι Ευρωπαϊκές Εβδομάδες για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (Οκτώβριος 2016 και 2017) και η τελετή απονομής των Βραβείων Καλής Πρακτικής για «Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας» (Απρίλιος 2017). Η εκστρατεία θα ολοκληρωθεί με τη σύνοδο κορυφής «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» (Νοέμβριος 2017), κατά την οποία θα γίνει απολογισμός των επιτευγμάτων της εκστρατείας και των αντληθέντων διδαγμάτων με τη συμμετοχή του EU-OSHA και όλων όσοι συνεισέφεραν στην εκστρατεία.

2.

Οι Εκστρατείες για Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας διεξάγονται ανά διετία σε περισσότερες από 30 ευρωπαϊκές χώρες και είναι οι σημαντικότερες στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας παγκοσμίως. Το βασικό τους μήνυμα είναι ότι η αποτελεσματική διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας στους χώρους εργασίας είναι επωφελής τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις, αλλά και για την κοινωνία στο σύνολό της.

3.

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) είναι να καταστήσει τους χώρους εργασίας στην Ευρώπη ασφαλέστερους, υγιέστερους και παραγωγικότερους. Ο Οργανισμός ερευνά, αναπτύσσει και διανέμει αξιόπιστη, ισορροπημένη και αμερόληπτη πληροφόρηση σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία και οργανώνει πανευρωπαϊκές εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1994 και έχει την έδρα του στο Μπιλμπάο της Ισπανίας. Φέρνει σε επαφή εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κυβερνήσεων των κρατών μελών, των οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων, καθώς και κορυφαίους εμπειρογνώμονες από το σύνολο των 28 κρατών μελών της ΕΕ και άλλων χωρών.

Πλέον μπορείτε να παρακολουθείτε τις δραστηριότητές μας στο Facebook, το Twitter, το LinkedIn, το YouTube ή να εγγραφείτε στο μηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο ΕΑΥ. Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε μέσω του RSS feeds, εάν θέλετε να λαμβάνετε τακτικά νέα και πληροφορίες από τον EU-OSHA.

http://osha.europa.eu