Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - 12/11/2019 - 14:00

Η Διάσκεψη για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας προάγει βέλτιστες πρακτικές για τη διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών στην εργασία

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) υποδέχεται σήμερα, στο Μπιλμπάο της Ισπανίας, ευρωπαϊκούς ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, στο πλαίσιο της Διάσκεψης για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας 2019. Έπειτα από μία ακόμα επιτυχημένη διετή εκστρατεία, η διάσκεψη αυτή αποτελεί μια άριστη ευκαιρία για απολογισμό των διδαγμάτων που έχουν αντληθεί και για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τη διαχείριση επικίνδυνων ουσιών στον χώρο εργασίας.

Στην εκστρατεία 2018-2019 σημειώθηκε πρωτοφανές επίπεδο συμμετοχής. Πάνω από 17 000 άτομα συμμετείχαν σε περισσότερες από 350 δραστηριότητες που διοργανώθηκαν από εστιακούς πόλους του EU-OSHA σε περισσότερες από 30 χώρες.

Κορυφαίοι εμπειρογνώμονες και υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) από ολόκληρη την Ευρώπη θα συνενώσουν τις δυνάμεις τους με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τους εθνικούς εστιακούς πόλους του EU-OSHA, επίσημους εταίρους εκστρατειών και εταίρους επικοινωνίας για έναν απολογισμό των επιτευγμάτων και των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από την εκστρατεία της περιόδου 2018-2019 Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών. Στο πλαίσιο αυτό, θα ανταλλάξουν γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές και θα διερευνήσουν μελλοντικές στρατηγικές για την αποτελεσματική πρόληψη και τη βιώσιμη διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών.

Πολλοί Ευρωπαίοι εργαζόμενοι εκτίθενται καθημερινά σε επικίνδυνες ουσίες, ενώ παράλληλα αυξάνεται η χρήση επικίνδυνων χημικών ουσιών. Η τελευταία μας έρευνα ESENER-3, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2019, επιβεβαιώνει ότι το 38 % των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων αναφέρουν την παρουσία δυνητικά επικίνδυνων χημικών ή βιολογικών ουσιών στον χώρο εργασίας τους. [1] Η εκστρατεία 2018-2019 του EU-OSHA συνέβαλε με ιδιαίτερη επιτυχία στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόμενοι και στην προαγωγή μιας νοοτροπίας πρόληψης.

Η Christa Sedlatschek, εκτελεστική διευθύντρια του EU-OSHA, τονίζει την προσήλωση του Οργανισμού στη δημιουργία νοοτροπίας πρόληψης των κινδύνων, η οποία συνέβαλε στην επιτυχία της εκστρατείας:

«Στην εκστρατεία 2018-2019 σημειώθηκε πρωτοφανές επίπεδο συμμετοχής. Πάνω από 17 000 άτομα συμμετείχαν σε περισσότερες από 350 δραστηριότητες που διοργανώθηκαν από εστιακούς πόλους του EU-OSHA σε περισσότερες από 30 χώρες. Η Διάσκεψη για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας σηματοδοτεί τη λήξη αυτής της επιτυχημένης εκστρατείας, η οποία θα εξακολουθήσει να αποφέρει αποτελέσματα μέσω της παροχής πρακτικών εργαλείων και καθοδήγησης στο κοινό μας και μέσω της συνεχούς συμμετοχής μας στο σχέδιο δράσης του Χάρτη πορείας για τους καρκινογόνους παράγοντες.»

Οι παράλληλες ημερίδες —οι οποίες διοργανώνονται με σκοπό να ενθαρρύνουν τη συζήτηση μεταξύ των εκπροσώπων— εστιάζουν στα ακόλουθα ζητήματα:

  • μέτρα πρόληψης για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε καρκινογόνους παράγοντες στην εργασία
  • ορθές πρακτικές και παρεμβάσεις
  • βιώσιμη διαχείριση και υποκατάσταση των επικίνδυνων ουσιών στις διαδικασίες παραγωγής
  • οι μελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά την αποτελεσματική πρόληψη 

Μία από τις σημαντικότερες στιγμές της διάσκεψης αποτελεί η τελετή απονομής των Βραβείων Καλής Πρακτικής για Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας, η οποία τιμά τις καινοτόμες συνεισφορές των επιχειρήσεων στη βελτίωση της ΕΑΥ και στην προώθηση βέλτιστων πρακτικών. Φέτος, 10 οργανισμοί θα βραβευτούν και θα λάβουν τιμητικές διακρίσεις για τις προδραστικές και βιώσιμες προσεγγίσεις τους όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων από τις επικίνδυνες ουσίες.

Στην κεντρική της ομιλία, η Greet Schoeters από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, παρουσιάζει τη δική της οπτική όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα διδάγματα του παρελθόντος για να διαμορφώσουμε και να βελτιώσουμε τις μελλοντικές πρακτικές.

Στην τελευταία συνεδρία της εκδήλωσης θα εξεταστούν οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την εκστρατεία 2020-2022 —Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας Μείωση της Καταπόνησης— οι οποίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Στόχος της εκστρατείας αυτής —η οποία θα είναι η πρώτη που θα διεξαχθεί σε τριετή κύκλο— είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις μυοσκελετικές διαταραχές που συνδέονται με την εργασία και να προαχθεί η διαχείριση και η πρόληψη αυτού του διαδεδομένου και εξαιρετικά καίριου ζητήματος.

Η διάσκεψη θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω διαδικτύου, ενώ όλες οι παράλληλες συνεδριάσεις θα μαγνητοσκοπηθούν και θα είναι διαθέσιμες μέσω του δικτυακού τόπου του EU-OSHA.

Σύνδεσμοι:

[1] Πρώτα πορίσματα — Τρίτη ευρωπαϊκή έρευνα για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους (ESENER-3), EU-OSHA, 2019, θα δημοσιευτεί αργότερα εντός του 2019.

Σημειώσεις προς τους συντάκτες: 
1.

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) είναι να προάγει την ασφάλεια, την υγεία και την παραγωγικότητα στους χώρους εργασίας στην Ευρώπη. Ο Οργανισμός ερευνά, αναπτύσσει και διανέμει αξιόπιστη, ισορροπημένη και αμερόληπτη πληροφόρηση σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και διοργανώνει πανευρωπαϊκές εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1994 και έχει την έδρα του στο Μπιλμπάο της Ισπανίας. Φέρνει σε επαφή εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κυβερνήσεων των κρατών μελών, των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, καθώς και κορυφαίους εμπειρογνώμονες από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ και από άλλες χώρες.

Πλέον μπορείτε να παρακολουθείτε τις δραστηριότητές μας στο Facebook, το Twitter, το LinkedIn, το YouTube ή να εγγραφείτε στο μηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο ΕΑΥ. Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε μέσω του RSS feeds, εάν θέλετε να λαμβάνετε τακτικά νέα και πληροφορίες από τον EU-OSHA.

http://osha.europa.eu

2.

Η εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας 2018-2019: Διαχείριση επικίνδυνων ουσιών» ενισχύει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις επικίνδυνες ουσίες στους χώρους εργασίας και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους πρόληψης των κινδύνων που συνδέονται με αυτές. Η εκστρατεία επικεντρώνεται ειδικότερα σε εργαζομένους με συγκεκριμένες ανάγκες και απευθύνεται σε ομάδες εργαζομένων που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στους κινδύνους, όπως οι μετανάστες και οι νέοι. Όπως και οι προηγούμενες εκστρατείες για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας, έτσι και αυτή συντονίζεται σε εθνικό επίπεδο από τους εστιακούς πόλους του EU-OSHA και υποστηρίζεται από επίσημους εταίρους της εκστρατείας, καθώς και από εταίρους που προέρχονται από τον χώρο των ΜΜΕ.

Η εκστρατεία ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2018. Σημαντικές ημερομηνίες στο πλαίσιο της εκστρατείας αποτελούν, μεταξύ άλλων, οι ευρωπαϊκές εβδομάδες για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (Οκτώβριος 2018 και 2019) και οι τελετές απονομής των κινηματογραφικών βραβείων για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας (Νοέμβριος 2018 και 2019). Η εκστρατεία θα ολοκληρωθεί με τη διάσκεψη «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» (Νοέμβριος 2019), κατά την οποία θα γίνει απολογισμός των επιτευγμάτων της εκστρατείας και των αντληθέντων διδαγμάτων με τη συμμετοχή του EU-OSHA και όλων όσοι συνεισέφεραν στην εκστρατεία.