Η Διάσκεψη για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας 2022 τιμά τη μεγαλύτερη εκστρατεία για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία

Press releases

Back to press releases
For immediate release - 14/11/2022 - 12:00

Η Διάσκεψη για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας 2022 τιμά τη μεγαλύτερη εκστρατεία για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία

Σήμερα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Διάσκεψης για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας 2022. Σκοπός της διάσκεψης είναι η ανάδειξη της γνώσης και της εμπειρίας που συγκεντρώθηκε κατά την περασμένη διετία στο πλαίσιο της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας — Μειώστε την καταπόνηση»

Η εκστρατεία του EU-OSHA «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας — Μειώστε την καταπόνηση» συνέβαλε στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την αποτελεσματική πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων που σχετίζονται με την εργασία, οι οποίες εξακολουθούν να αποτελούν μείζον πρόβλημα. Συγχαίρω τους εταίρους της εκστρατείας για τον ζήλο τους και προσβλέπω σε μια ζωηρή ανταλλαγή απόψεων στο πλαίσιο της Διάσκεψης σχετικά με τα πρόσθετα μέτρα που μπορούμε να λάβουμε για την προστασία της υγείας των εργαζομένων.

Nicolas Schmit, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την Απασχόληση και τα Κοινωνικά Δικαιώματα

Κορυφαίοι Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες και υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων συγκεντρώνονται στο Μπιλμπάο στις 14-15 Νοεμβρίου για να εξετάσουν τα σημαντικότερα αποτελέσματα της εκστρατείας και να ανταλλάξουν ιδέες σχετικά με τις μελλοντικές στρατηγικές για την αποτελεσματική πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων (ΜΣΠ) που σχετίζονται με την εργασία (βλάβες μυών, αρθρώσεων και τενόντων).

Ο Nicolas Schmit, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την Απασχόληση και τα Κοινωνικά Δικαιώματα, επισημαίνει τα μέχρι στιγμής επιτεύγματα της εκστρατείας:

«Μία από τις αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων είναι η μέριμνα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας που είναι ασφαλείς, κατάλληλες για τον σκοπό για τον οποίο δημιουργούνται και διασφαλίζουν τη διατήρηση της υγείας των εργαζομένων. Πέρυσι η Επιτροπή παρουσίασε το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κατά την περίοδο 2021-2027, το οποίο αποσκοπεί στη διαχείριση των αλλαγών, τη βελτίωση της πρόληψης και την αύξηση της ετοιμότητας. Η εκστρατεία του EU-OSHA «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας — Μειώστε την καταπόνηση» συνέβαλε στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την αποτελεσματική πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων που σχετίζονται με την εργασία, οι οποίες εξακολουθούν να αποτελούν μείζον πρόβλημα. Συγχαίρω τους εταίρους της εκστρατείας για τον ζήλο τους και προσβλέπω σε μια ζωηρή ανταλλαγή απόψεων στο πλαίσιο της Διάσκεψης σχετικά με τα πρόσθετα μέτρα που μπορούμε να λάβουμε για την προστασία της υγείας των εργαζομένων».  

Ο William Cockburn, προσωρινός εκτελεστικός διευθυντής του EU-OSHA, αναλύει την έκταση του προβλήματος:

«Μολονότι η πρόληψη των ΜΣΠ είναι δυνατή, οι παθήσεις αυτές εξακολουθούν να αποτελούν το πιο συνηθισμένο πρόβλημα υγείας που σχετίζεται με την εργασία στην Ευρώπη. Τόσο σωματικοί όσο και ψυχοκοινωνικοί παράγοντες κινδύνου (όπως είναι ο φόρτος εργασίας) συμβάλλουν στην ανάπτυξη ή την επιδείνωση των ΜΣΠ. Δεν χωρεί καμία αμφιβολία ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί εξαιτίας των αλλαγών στο εργασιακό περιβάλλον, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στην πανδημία της νόσου COVID-19. Η πρόσφατη σφυγμομέτρηση σχετικά με την ΕΑΥ που διενεργήσαμε επιβεβαιώνει ότι το 30% των εργαζομένων πάσχει από προβλήματα ή πόνους στα οστά, τις αρθρώσεις ή τους μυς, το 27% πάσχει από άγχος, κατάθλιψη ή ανησυχία, και το 37% από γενική κόπωση. Δυστυχώς, η τάση αυτή είναι πιθανό να συνεχιστεί στους χώρους εργασίας μετά την πανδημία. Ας συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη μείωση αυτών των αριθμών!»

Κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση πήραν τον λόγο πολλοί ομιλητές υψηλού επιπέδου, προκειμένου να μιλήσουν σχετικά με τρόπους «Μείωσης της καταπόνησης» των εργαζομένων στην ΕΕ, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι εξής:  

  • Nicolas Schmit, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την Απασχόληση και τα Κοινωνικά Δικαιώματα,
  • Yolanda Díaz Pérez, Δεύτερη Αντιπρόεδρος και Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Οικονομίας, Ισπανική Κυβέρνηση,
  • Idoia Mendia Cueva, Δεύτερη Αντιπρόεδρος και Υπουργός Εργασίας και Απασχόλησης, Βασκική Κυβέρνηση, και
  • Dragoş Pîslaru, Πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Kateřina Štěpánková, Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εκπροσωπώντας την τσεχική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, συνεισφέρει στη συζήτηση με βιντεοσκοπημένη δήλωση.

Ερευνητές και εκπρόσωποι εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών ανταλλάσσουν απόψεις σε τρεις παράλληλες συνόδους: προκλήσεις και καινοτόμες λύσεις για τις επιθεωρήσεις που αφορούν τις ΜΣΠ στις επιχειρήσεις· αποτελεσματική υποστήριξη χρόνιων ΜΣΠ· και σύνδεση μεταξύ ΜΣΠ και ψυχοκοινωνικών κινδύνων.

Οι συζητήσεις δεν περιορίζονται στα θέματα αυτά, καθώς η Διάσκεψη υπόσχεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσες ιδέες σχετικά με την ΕΑΥ στον νέο κόσμο της εργασίας: η κεντρική ομιλία με θέμα «Καθιστώντας τους αλγόριθμους ασφαλέστερους για τους εργαζόμενους» («Making algorithms safe for workers») θα αποτελέσει το έναυσμα για συζήτηση στρογγυλής τραπέζης σχετικά με το ίδιο θέμα.

Ένα από τα σημαντικότερα στιγμιότυπα της Διάσκεψης είναι η τελετή απονομής των Βραβείων Καλής Πρακτικής για τους «Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας», κατά τη διάρκεια της οποίας στο επίκεντρο της προσοχής θα βρεθούν οι οκτώ επιχειρήσεις στις οποίες θα απονεμηθούν τα βραβεία και οι οκτώ επιχειρήσεις στις οποίες θα απονεμηθούν οι έπαινοι για τα καινοτόμα μέτρα πρόληψης των ΜΣΠ που εφαρμόζουν.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει επίσης την απονομή των βραβείων του Δικτύου ΕΕΝ για την προώθηση της ΕΑΥ το 2022. Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος απονομής βραβείων, ο EU-OSHA και το δίκτυο «Enterprise Europe Network» (EEN) συνεργάζονται για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της ΕΥΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Προσκαλούμε όλους όσοι ενδιαφέρονται για την ΕΑΥ και τις ΜΣΠ να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Διάσκεψης σε ζωντανή μετάδοση στο Διαδίκτυο. Μην διστάσετε να μας ακολουθήσετε στο Twitter χρησιμοποιώντας τα hashtag #EUOSHAsummit και #EUhealthyworkplaces.

Τέλος, ο EU-OSHA προσβλέπει επίσης στην επόμενη εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» για την περίοδο 2023-25: «Ασφάλεια και υγεία στην εργασία στην ψηφιακή εποχή», η οποία αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2023.

Σύνδεσμοι:

Notes to editor:

Εκστρατεία « Ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας » 2020-2022

Η εκστρατεία για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας 2020-2022, με τίτλο «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Μειώστε την καταπόνηση», αποσκοπεί στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις μυοσκελετικές παθήσεις που συνδέονται με την εργασία και στη διάδοση πληροφοριών για τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισής τους. Η εκστρατεία συντονίζεται σε εθνικό επίπεδο από τους εστιακούς πόλους του EU-OSHA και υποστηρίζεται από επίσημους εταίρους της εκστρατείας και εταίρους μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς και από το δίκτυο «Enterprise Europe Network». Η εκστρατεία έχει τους εξής έξι κύριους στόχους:

  • Να προάγει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της πρόληψης των ΜΣΠ μέσω της παροχής στοιχείων και αριθμών που αφορούν την έκθεση στις ΜΣΠ και τον αντίκτυπό τους στα άτομα, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία·
  • Να προάγει την εκτίμηση κινδύνων και τη διαχείριση των ΜΣΠ μέσω της πρόληψης καθώς και μέσω της παροχής πρόσβασης σε σχετικά εργαλεία, καθοδήγηση, οπτικοακουστικό και άλλο υποστηρικτικό υλικό·
  • Να καταδείξει ότι οι ΜΣΠ αποτελούν πρόβλημα για όλους αλλά μπορούν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία·
  • Να εμπλουτίσει τις γνώσεις μας σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους παράγοντες κινδύνου·
  • Να υπογραμμίσει τη σημασία της υποστήριξης των εργαζομένων με χρόνιες ΜΣΠ για την επανένταξη και την παραμονή τους στην εργασία, και να καταδείξει με ποιους τρόπους μπορεί αυτό να επιτευχθεί·
  • Να ενθαρρύνει την αποτελεσματική συνεργασία, φέρνοντας σε επαφή διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς και διευκολύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών και ορθών πρακτικών.