Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - 17/09/2019 - 01:30

Τα Βραβεία Καλής Πρακτικής για Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας επισημαίνουν παραδείγματα διαχείρισης επικίνδυνων ουσιών στον χώρο εργασίας

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) ανακοινώνει παραδείγματα βραβευθέντων οργανισμών και οργανισμών που έλαβαν τιμητικές διακρίσεις, οι οποίοι υιοθετούν μια πρωτοποριακή προσέγγιση για την επιτυχημένη αντιμετώπιση των κινδύνων από επικίνδυνες ουσίες στο πλαίσιο του διαγωνισμού για τα 14α Βραβεία Καλής Πρακτικής. Τα βραβεία αναγνωρίζουν οργανισμούς που έχουν επιδείξει εξαιρετική προσήλωση στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) και οι οποίοι προωθούν πρακτικές που προστατεύουν τους εργαζόμενους και ενισχύουν την παραγωγικότητα.

Τα κορυφαία παραδείγματα προέρχονται από επιχειρήσεις και οργανισμούς ποικίλου μεγέθους και από διάφορους τομείς που όλοι έχουν έναν κοινό στόχο: τη δημιουργία μιας πολιτικής πρόληψης και την προστασία των εργαζομένων από επικίνδυνες ουσίες.

Ο διαγωνισμός του 2018-19 αποτελεί βασικό μέρος της εκστρατείας Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών του EU-OSHA. Η Δρ Christa Sedlatschek, εκτελεστική διευθύντρια του EU-OSHA, σχολίασε την αξία των βραβείων: «Χαιρόμαστε που βλέπουμε τόσα πολλά ισχυρά και ποικίλα παραδείγματα ορθής πρακτικής για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στο πλαίσιο της διαχείρισης επικίνδυνων ουσιών. Τα κορυφαία παραδείγματα προέρχονται από επιχειρήσεις και οργανισμούς ποικίλου μεγέθους και από διάφορους τομείς, που όλοι έχουν έναν κοινό στόχο: τη δημιουργία μιας πολιτικής πρόληψης και την προστασία των εργαζομένων από επικίνδυνες ουσίες.»

Βραβεύτηκαν έξι οργανισμοί:

  • η τσεχική φαρμακευτική εταιρεία VAKOS XT, a.s., η οποία συνεργάστηκε με το Υπουργείο Εσωτερικών για την ανάπτυξη ενός προγράμματος μέτρων με στόχο την προστασία του προσωπικού του δημόσιου τομέα από την έκθεση σε παράνομα ναρκωτικά κατά τη διάρκεια εφόδων της αστυνομίας σε παράνομα εργαστήρια ναρκωτικών κ.λπ.·
  • η Eiffage Infrastructures, μια μεγάλη γαλλική εταιρεία στον τομέα της κατασκευής και συντήρησης οδοστρωμάτων, η οποία ανέπτυξε μια νέα τεχνική για την πλήρη εξάλειψη της χρήσης επικίνδυνων διαλυτών στα εργαστήρια αναλύσεων της εταιρείας·
  • η Γερμανική Ομοσπονδιακή Ένωση Υαλοτεχνιτών, η οποία ανέπτυξε και διευκόλυνε την εφαρμογή μιας ασφαλούς και οικονομικής τεχνικής για τον χειρισμό υλικών που περιέχουν αμίαντο·
  • η Peluquería Elvira, ένα μικρό ινστιτούτο κομμωτικής και αισθητικής που εξάλειψε τις επικίνδυνες ουσίες και επίσης μεταμόρφωσε τις συνθήκες εργασίας σε άλλα ινστιτούτα σε όλη την Ισπανία·
  • η Atlas Copco Industrial Technique AB, μια κατασκευαστική εταιρεία από τη Σουηδία, η οποία καλλιέργησε μια φιλοσοφία συμμετοχής και συνεργασίας και εφάρμοσε συλλογικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από δυνητικά επικίνδυνους νανοσωλήνες άνθρακα·
  • μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση στις Κάτω Χώρες, η Mansholt BV, η οποία, σε συνεργασία με τον εθνικό φορέα στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, εφάρμοσε ένα ευρύ φάσμα τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία των εργαζομένων από επικίνδυνη σκόνη.

Ακόμα τέσσερις οργανισμοί έλαβαν τιμητικές διακρίσεις: το Γραφείο Διαμεσολάβησης της Βιέννης για την Προστασία του Περιβάλλοντος στην Αυστρία, η κατασκευαστική εταιρεία BAM Ireland στην Ιρλανδία, η Gorenje, d.d., μια κατασκευαστική εταιρεία από τη Σλοβενία και η Βρετανική Εταιρεία Υγιεινής της Εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι συμμετέχοντες κρίθηκαν πρώτα σε εθνικό επίπεδο και έως και δύο νικητές από κάθε χώρα έλαβαν υποψηφιότητα στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό. Η ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή εξέτασε τον τρόπο εφαρμογής των ορθών πρακτικών, τον τρόπο διεξαγωγής της αξιολόγησης του κινδύνου, καθώς και τον τρόπο τήρησης της αρχής STOP, δηλαδή τον τρόπο ανάληψης μιας ιεραρχικής προσέγγισης ως προς την πρόληψη, δίνοντας προτεραιότητα στην υποκατάσταση, ακολουθούμενη από τεχνικά, οργανωτικά και, τέλος, ατομικά μέτρα προστασίας. Η κριτική επιτροπή εξέτασε επίσης κατά πόσο οι παρεμβάσεις οδηγούν σε πραγματικές και ευαπόδεικτες βελτιώσεις στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης που περιλαμβάνει τη συμμετοχή των εργαζομένων και τη δέσμευση της διοίκησης. Οι παρεμβάσεις που επιλέχθηκαν είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμες, μεταβιβάσιμες σε άλλους οργανισμούς ή κράτη μέλη και υπερβαίνουν τις εθνικές νομοθετικές απαιτήσεις.

Για να τιμηθεί η συνεισφορά αυτών των οργανισμών στη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας και για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με την εφαρμογή ορθών πρακτικών, κάθε βραβευμένος οργανισμός θα λάβει ένα τρόπαιο και κάθε οργανισμός που έλαβε τιμητική διάκριση θα λάβει πιστοποιητικό σε ειδική τελετή στη διάσκεψη «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» στο Μπιλμπάο τον Νοέμβριο.

Μάθετε περισσότερα για τους βραβευθέντες και για όσους έλαβαν τιμητικές διακρίσεις στο Ενημερωτικό έντυπο για τα Βραβεία Καλής Πρακτικής

Επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών»

Σημειώσεις προς τους συντάκτες: 
1.

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) είναι να προάγει την ασφάλεια, την υγεία και την παραγωγικότητα στους χώρους εργασίας στην Ευρώπη. Ο Οργανισμός ερευνά, αναπτύσσει και διανέμει αξιόπιστη, ισορροπημένη και αμερόληπτη πληροφόρηση σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και διοργανώνει πανευρωπαϊκές εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1994 και έχει την έδρα του στο Μπιλμπάο της Ισπανίας. Φέρνει σε επαφή εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κυβερνήσεων των κρατών μελών, των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, καθώς και κορυφαίους εμπειρογνώμονες από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ και από άλλες χώρες.

Πλέον μπορείτε να παρακολουθείτε τις δραστηριότητές μας στο Facebook, το Twitter, το LinkedIn, το YouTube ή να εγγραφείτε στο μηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο ΕΑΥ. Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε μέσω του RSS feeds, εάν θέλετε να λαμβάνετε τακτικά νέα και πληροφορίες από τον EU-OSHA.

http://osha.europa.eu