Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - 14/06/2018 - 01:00

Ετήσια έκθεση του EU-OSHA για το 2017 — Επιτεύγματα και μελλοντικοί στόχοι

Ορισμένα σημαντικά γεγονότα του έτους:

Η έκθεση περιέχει επισκόπηση των σχεδίων του Οργανισμού για το 2018 και εξής, συμπεριλαμβανομένης της εκστρατείας 2018 -2019: Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών.

Διαβάστε την ετήσια έκθεση 2017 (στην αγγλική γλώσσα) και την περίληψη (σε όλες τις γλωσσικές εκδοχές)