Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - 24/09/2018 - 01:00

Ο EU-OSHA συμμετέχει στον αγώνα κατά του επαγγελματικού καρκίνου στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνει η Αυστριακή Προεδρία της ΕΕ.

Στις 24-25 Σεπτεμβρίου, η Αυστριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ  φιλοξενεί στη Βιέννη ένα συνέδριο υψηλού επιπέδου με θέμα την  Καταπολέμηση του επαγγελματικού καρκίνου. Ομιλητές και συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων πολιτικοί, κοινωνικοί εταίροι και εμπειρογνώμονες του συγκεκριμένου τομέα, διερευνούν τρόπους προστασίας των εργαζομένων στην Ευρώπη από την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες στην εργασία.

Πιστεύουμε ότι ενημερώνοντας και εκπαιδεύοντας τους εργαζόμενους και τους εργοδότες –και προσφέροντας πρακτικές λύσεις– μπορούμε να μειώσουμε ή ακόμη και να εξαλείψουμε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες στην εργασία, προλαμβάνοντας με τον τρόπο αυτό τον άσκοπο πόνο και τους θανάτους που προκαλεί ο καρκίνος.

Το συνέδριο παρέχει μια επισκόπηση των σημερινών προκλήσεων και παρουσιάζει τις τελευταίες εξελίξεις καθώς και τις πρωτοβουλίες που διεξάγονται. Εξετάζονται διάφορες πτυχές, από την ευρωπαϊκή οπτική του ζητήματος έως απλά μέτρα και πρακτικές λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στις επιχειρήσεις. Θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια, στα οποία οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν προσεγγίσεις που βασίζονται στον κίνδυνο, θέματα διαχείρισης του κινδύνου και παρακολούθησης της υγείας στον χώρο εργασίας, καθώς και δραστηριότητες διεξαγωγής εκστρατειών.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο EU-OSHA θα παρουσιάσει την εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας 2018-2019» και θα προεδρεύσει σε μια συνεδρία όπου θα διερευνηθούν καλές πρακτικές και πρωτοβουλίες πολιτικής και ευαισθητοποίησης, όπως ο χάρτης πορείας για τους καρκινογόνους παράγοντες. Αυτό το σχέδιο δράσης ενημερώνει σχετικά με τους κινδύνους που προκαλεί η έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες και τους τρόπους αντιμετώπισής τους με την ανεύρεση πρακτικών λύσεων και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Με αφετηρία το 2016 στο πλαίσιο της Ολλανδικής Προεδρίας της ΕΕ, ο χάρτης πορείας έχει ως τελικό προορισμό το Ελσίνκι, με την προσεχή Φινλανδική Προεδρία της ΕΕ να ανακοινώνει τη στήριξη του σχεδίου το 2019.

Η Marianne Thyssen, επίτροπος της ΕΕ για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού δήλωσε ότι «χαιρετίζουμε θερμά τον χάρτη πορείας ως μια πρωτοβουλία που θα διασφαλίσει ότι το φιλόδοξο πρόγραμμα δράσης που έχει δρομολογηθεί για την επικαιροποίηση της προστασίας από την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες θα εφαρμοστεί στους χώρους εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ».

«Η προστασία από τις καρκινογόνες ουσίες ενδιαφέρει ιδιαιτέρως και την Αυστρία. Κοινός μας στόχος είναι η μείωση του αριθμού των θυμάτων τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον. Συνεπώς, απαιτείται κοινή και σθεναρή προσέγγιση του προβλήματος αυτού σε ευρωπαϊκό επίπεδο», δήλωσε η Beate Hartinger-Klein, Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών της Αυστρίας.

«Στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), εργαζόμαστε για να αναδείξουμε την κλίμακα του προβλήματος και τη σημασία της πρόληψης της έκθεσης σε καρκινογόνους παράγοντες στην εργασία, στο πλαίσιο της τρέχουσας εκστρατείας μας Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας – Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών», αναφέρει η διευθύντρια Christa Sedlatschek. «Πιστεύουμε ότι ενημερώνοντας και εκπαιδεύοντας τους εργαζόμενους και τους εργοδότες –και προσφέροντας πρακτικές λύσεις– μπορούμε να μειώσουμε ή ακόμη και να εξαλείψουμε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες στην εργασία, προλαμβάνοντας με τον τρόπο αυτό τον άσκοπο πόνο και τους θανάτους που προκαλεί ο καρκίνος.»

Το έργο του EU-OSHA στον τομέα αυτό περιλαμβάνει μία έκθεση και τη σχετική σύνοψη με τίτλο Έκθεση σε καρκινογόνα και επαγγελματικός καρκίνος: Ανασκόπηση των μεθόδων αξιολόγησης. Οι εκδηλώσεις που προβλέπονται στον χάρτη συνοψίζονται στο σεμινάριο για την καταπολέμηση του καρκίνου στον χώρο εργασίας – Χάρτης πορείας της ΕΕ για τους καρκινογόνους παράγοντες και στο εργαστήριο για τους καρκινογόνους παράγοντες και τον καρκίνο που σχετίζεται με την εργασία.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το συνέδριο

Διερευνήστε το ζήτημα των καρκινογόνων παραγόντων στον χώρο εργασίας 

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του χάρτη πορείας της ΕΕ για τους καρκινογόνους παράγοντες 

Σημειώσεις προς τους συντάκτες: 
1.

Η εκστρατεία για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας 2018-2019, με τίτλο «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας – Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών», έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες στον χώρο εργασίας και να ενημερώσει σχετικά με τους τρόπους πρόληψης της έκθεσης στις ουσίες αυτές. Η εκστρατεία συντονίζεται σε εθνικό επίπεδο από τους εστιακούς πόλους του EU-OSHA και υποστηρίζεται από τους επίσημους εταίρους της εκστρατείας και τους εταίρους μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς και από το Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Δίκτυο. Έχει πέντε κύριους στόχους:

  • να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τη σπουδαιότητα και τη σημασία της διαχείρισης των επικίνδυνων ουσιών στους χώρους εργασίας στην Ευρώπη.
  • να προωθήσει την αξιολόγηση και την εξάλειψη των κινδύνων καθώς και την υποκατάσταση των ουσιών παρέχοντας πρακτικά εργαλεία και παραδείγματα καλής πρακτικής.
  • να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τους κινδύνους της έκθεσης σε καρκινογόνους παράγοντες, στηρίζοντας την ανταλλαγή καλών πρακτικών.
  • να στοχεύσει σε συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο, παρέχοντας εξειδικευμένα στοιχεία και αριθμούς, καθώς και οδηγίες για τη χρήση καλών πρακτικών.
  • να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις εξελίξεις στην πολιτική και τη νομοθεσία, παρέχοντας μια επισκόπηση σε απλή γλώσσα για την υπάρχουσα νομοθεσία και καθοδήγηση.

Μετά την έναρξη της εκστρατείας στις 24 Απριλίου 2018, τα σημαντικότερα ορόσημά της είναι, μεταξύ άλλων, οι Ευρωπαϊκές Εβδομάδες για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (Οκτώβριος 2018 και 2019) και η εκδήλωση ανταλλαγής καλών πρακτικών (αρχές του 2019). Η εκστρατεία ολοκληρώνεται με την τελετή απονομής βραβείων καλής πρακτικής και τη διάσκεψη κορυφής για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας (και οι δύο τον Νοέμβριο του 2019). Στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων, οι οποίες θα φιλοξενηθούν από τον EU-OSHA στο Μπιλμπάο, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γιορτάσουν τις επιτυχίες της εκστρατείας και να αντλήσουν διδάγματα.

2.

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) είναι να προάγει την ασφάλεια, την υγεία και την παραγωγικότητα στους χώρους εργασίας στην Ευρώπη. Ο Οργανισμός ερευνά, αναπτύσσει και διανέμει αξιόπιστη, ισορροπημένη και αμερόληπτη πληροφόρηση σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και διοργανώνει πανευρωπαϊκές εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1994 και έχει την έδρα του στο Μπιλμπάο της Ισπανίας. Φέρνει σε επαφή εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κυβερνήσεων των κρατών μελών, των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, καθώς και κορυφαίους εμπειρογνώμονες από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ και από άλλες χώρες.

Πλέον μπορείτε να παρακολουθείτε τις δραστηριότητές μας στο Facebook, το Twitter, το LinkedIn, το YouTube ή να εγγραφείτε στο μηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο ΕΑΥ. Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε μέσω του RSS feeds, εάν θέλετε να λαμβάνετε τακτικά νέα και πληροφορίες από τον EU-OSHA.

http://osha.europa.eu