You are here

Πρόληψη της απάτης και της σύγκρουσης συμφερόντων

Ο EU-OSHA έχει αναλάβει τη δέσμευση να μεριμνά για τη βελτίωση της πρόληψης, της ανίχνευσης και των όρων διεξαγωγής των ερευνών για υποθέσεις απάτης, για την εξασφάλιση επαρκούς επανόρθωσης και αποτροπής, μέσω αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων, καθώς και για την εφαρμογή δίκαιων διαδικασιών.

Η πρόληψη της απάτης

Για τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός έχει θεσπίσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική καταπολέμησης της απάτης στο πλαίσιο της οποίας καθορίζονται οι αρμοδιότητες των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών.

Η στρατηγική αυτή εναρμονίζεται τόσο προς τον δημοσιονομικό κανονισμό του Οργανισμού (άρθρα 30 και 111) όσο και προς τις απαιτήσεις του χάρτη πορείας για τη συνέχεια της κοινής προσέγγισης της Διοργανικής Ομάδας Εργασίας σχετικά με το μέλλον των οργανισμών της ΕΕ.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πρόληψη σύγκρουσης συμφερόντων 

Ομοίως, ο EU-OSHA έχει αναλάβει τη δέσμευση να διασφαλίζει την ακεραιότητα των αποφάσεων και των πληροφοριών που δημοσιεύει ο Οργανισμός και να προωθεί την λογοδοσία για το έργο και τις δραστηριότητές του. Για τους λόγους αυτούς, η διαχείριση και η πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόντων είναι πολύ σημαντική.

Σε προκαθορισμένη ημερομηνία, κάθε 5 χρόνια, το διοικητικό συμβούλιο, το εκτελεστικό συμβούλιο και τα μέλη των συμβουλευτικών ομάδων υποβάλλουν δηλώσεις συμφερόντων μαζί με περιληπτικό βιογραφικό, στο πλαίσιο της πολιτικής του Οργανισμού για τη διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων. Η εν λόγω πολιτική περιλαμβάνει υποβολή δήλωσης απορρήτου, διαδικασία σχετικά με την υποβολή, την αξιολόγηση και την επικύρωση της δήλωσης συμφερόντων και του περιληπτικού βιογραφικού, καθώς και διαδικασία για κατάχρηση εμπιστοσύνης.

Επιπλέον, για λόγους διασφάλισης της διαφάνειας, οι δηλώσεις συμφερόντων και τα περιληπτικά βιογραφικά του εκτελεστικού διευθυντή και των υψηλόβαθμων στελεχών είναι διαθέσιμα στο κοινό.

Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει τη στρατηγική του Οργανισμού για την καταπολέμηση της απάτης.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Η πολιτική του Οργανισμού σχετικά με τη διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και η δήλωση απορρήτου

Διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και επικύρωσης της δήλωσης συμφερόντων και των περιληπτικών βιογραφικών

Διαδικασία για κατάχρηση εμπιστοσύνης

Δηλώσεις συμφερόντων και περιληπτικά βιογραφικά των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του εκτελεστικού συμβουλίου και των συμβουλευτικών ομάδων

Δηλώσεις συμφερόντων και περιληπτικά βιογραφικά του εκτελεστικού διευθυντή και των υψηλόβαθμων στελεχών