Κύρια σημεία

14/09/2018
Το εργαστήριο του EU-OSHA με τίτλο «Προστασία των Εργαζομένων στην Οικονομία των Διαδικτυακών Πλατφορμών » εστίασε στα ευρήματα της μελέτης σχετικά με τη ρύθμιση των κινδύνων για την επαγγελματική ασφάλεια και...
10/09/2018
Στο πλαίσιο της Εκστρατείας Υγιείς και Ασφαλείς Χώροι Εργασίας 2018-2019 , ο EU-OSHA έχει δημοσιεύσει δύο ενημερωτικά δελτία, τα οποία είναι διαθέσιμα σε διάφορες γλώσσες. Το «Νομοθετικό πλαίσιο για τις...
03/09/2018
Η σεξουαλική παρενόχληση και η βία στον χώρο εργασίας έχουν συχνά πολύ σοβαρές συνέπειες για τα θύματα. Δύο γραφικά πληροφοριών δείχνουν τα βασικά δεδομένα γύρω από τα θέματα αυτά, επεξηγούν τις έννοιές τους...
23/08/2018
Οι εταίροι της εκστρατείας «Vision Zero» από όλο τον κόσμο επιδιώκουν την εξάλειψη των ατυχημάτων, των βλαβών και των ασθενειών που συνδέονται με την εργασία. Μελέτες από παραδείγματα στη Γερμανία , το Ηνωμένο...
Συνιστώμενες πηγές