Κύρια σημεία

20/08/2019
Το εργαλείο «Εναύσματα για συζήτηση σχετικά με τις μυοσκελετικές διαταραχές (ΜΣΔ) στον χώρο εργασίας» αποτελεί έναν σημαντικό νέο πόρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διευκολύνει τις ομαδικές συζητήσεις στον...
12/08/2019
Το φετινό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Νεολαίας 2019 είναι η « Μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης ». Η ημέρα αυτή τιμάται κάθε χρόνο στις 12 Αυγούστου και θεσπίστηκε για να στρέψει την προσοχή παγκοσμίως στις...
07/08/2019
Η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και η πρόληψή των κινδύνων αυτών αποτελεί το επίκεντρο της αποστολής του EU-OSHA . Τα τελευταία 25 χρόνια ο Οργανισμός και οι...
01/08/2019
Σε μια νέα έκθεση , ο EU-OSHA παρουσιάζει αναλυτικά τα αποτελέσματα του δεύτερου μέρους του έργου του σχετικά με το κόστος και τα οφέλη της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας . Στην έκθεση περιγράφονται δύο...
Συνιστώμενες πηγές