Κύρια σημεία

11/03/2019
Το εκτεταμένο δίκτυο εταίρων του EU-OSHA και η στενή του συνεργασία με περισσότερες από 30 χώρες έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προαγωγή μιας νοοτροπίας πρόληψης των κινδύνων σε ολόκληρη την Ευρώπη...
08/03/2019
Το φετινό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας επικεντρώνεται σε καινοτόμους τρόπους για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών. Αποτελεσματικές για την επίτευξη αυτών των...
04/03/2019
O EU-OSHA υποδέχεται τη νέα εφαρμογή Vision Zero app που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της παγκόσμιας εκστρατείας Vision Zero της Διεθνούς Ένωσης Κοινωνικής Ασφάλισης (ISSA). Η εφαρμογή αυτή προωθεί τους 7 χρυσούς...
26/02/2019
Από τα αποτελέσματα της έρευνας για την ικανοποίηση των ενδιαφερόμενων φορέων 2018 προκύπτει ότι ο EU-OSHA διατηρεί υψηλά επίπεδα επιδόσεων στο έργο που παράγει, καταγράφοντας ποσοστά ικανοποίησης ακόμη...
Συνιστώμενες πηγές