Κύρια σημεία

Photo by Lucas Vasques on Unsplash

12/08/2020
Η επιδημική έξαρση της νόσου COVID-19 και η κατάσταση έκτακτης ανάγκης του κλίματος απαιτούν την ανάληψη επείγουσας δράσης και καθιστούν την ενεργό συμμετοχή των νέων υψίστης σημασίας. Για τον λόγο αυτό, η...

© EU-OSHA

10/08/2020
Το Βαρόμετρο ΕΑΥ είναι το πρώτο εργαλείο απεικόνισης δεδομένων με επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση και τις τάσεις επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) στις ευρωπαϊκές χώρες. Το εργαλείο...

source: napofilm.net

07/08/2020
Κάθε φορά κάνει το ίδιο: σας κάνει να χαμογελάτε και σας προσφέρει συμβουλές ασφαλείας που δεν θα ξεχάσετε. Όποια κι αν είναι η ηλικία σας, ο Napo έχει ένα σημαντικό μάθημα για όλους όσοι εισέρχονται στον...