Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Skip to content. Search FAQ Help About us

European Agency for Safety and Health at Work

Select your language:

OSHA Network
Loading
You are here: Home Data Providers Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet - OMFI (Hungarian Institute of Occupational Health)

here/portal_type Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet - OMFI (Hungarian Institute of Occupational Health)

Az intézet alaptevékenysége keretében részt vesz a munkahigiénés, a foglalkozás-egészségügyi tevékenységgel összefüggő kormányzati döntések, stratégiák megalapozásában, ezzel kapcsolatos felmérésekben, a környezeti (munkakörnyezeti) monitorozásban, kockázatelemzésben, a munkavállalók egészségének javításával, betegségek megelőzésével összefüggő tudományos kutató, elemző, oktató, képző, továbbképző tájékoztató, szervező és szolgáltató feladatok ellátásában, valamint segíti az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség hatósági feladatainak ellátását. Feladatot vállal az Európai Uniós tagállami működéssel kapcsolatos, közösségi jogharmonizációs, továbbá az Európai Unió döntéshozatali folyamataiban a munkahigiéne és a foglalkozás-egészségügy területén.
Az intézet végzi a munkaegészségügy (munkahigiéne és foglalkozás-egészségügy) területén a szakmai módszertani irányítással, a jogszabályok előkészítésével, a szakmai képzéssel és továbbképzéssel összefüggő feladatokat, kapcsolatot tart a hazai és külföldi társintézetekkel. Fő feladata a beutalt foglalkozási járó- és fekvőbetegek vizsgálata, kezelése, valamint az országban bejelentett foglalkozási betegségek elfogadása.

The Hungarian Institute of Occupational Health, participates in the preparation of government decisions, strategies related to occupational hygiene, occupational health activities, surveys in connection with these, environmental (work environmental) monitoring, risk analysis, in carrying out scientific research, analysis, education, training, further education, information, organization and service tasks related to the improvement of the health of workers and the prevention of diseases, as well as helps the Hungarian Labour Inspectorate in carrying out its official tasks. It has undertaken a role in the processes related to the functioning as a Member State in the European Union, in the Community legal harmonization, as well as in the decision making processes of the European Union in the area of occupational hygiene and occupational health.
The Institute carries out tasks related to the professional methodological management, preparation of regulations, professional training and continuing education in the area of occupational health (occupational hygiene and occupational health), liaises with national and international sister institutions. Its main tasks are the examination, treatment of referred out- and inpatients, as well as recognition of occupational diseases reported in the country.


Hungarian

Hungary

Contact Person

Filed under: