Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Skip to content. Search FAQ Help About us

European Agency for Safety and Health at Work

Select your language:

OSHA Network
Loading
You are here: Home Data Useful Links Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy. (Risk assessment at the work place)

here/portal_type Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy. (Risk assessment at the work place)

Author: Dariusz Smoliński

Year of publication 2003

Poradnik zawiera podstawowe wiadomoœci z zakresu oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy. Przedstawiono pojecie ryzyka zawodowego, zasady jego oceny i sposoby informowania procowników o ryzyku zawodowym zwišzanym z pracš. Informacje zawarte w poradniku umożliwiajš przygotowanie sie do oceny ryzyka zawodowego oraz jej przeprowadzenie. Poradnik jest przeznaczony dla pracodawców, osób kierujacych pracownikami oraz dla pracowników służb bhp.

Poradnik jest dostępny w Oœrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy, 51-622 Wrocław, ul. Kopernika 5.

Handbook contains information on risk assessment. It was edited by Training Centre of National Labour Inspectorate. Rules how to carry out each stage of risk assessment and some methods of risk assessment are given. Handbook is useful rof employers, work leaders as well as OSH specialists and safety representatives.

Publication available from Oœrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy, 51-622 Wrocław, ul. Kopernika 5.

Metadata
Polish
Poland
Provider of this information
Oœrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy
Features including this element
Construction
Similar Information by keyword
Risk analysis and management (08801A)
Risk assessment (19641D)
Safety and health management (11201B)
Safety management (18521C)
Filed under: