Seminarrapporter

Workshop om den erhvervsmæssige sygdomsbyrde

Formålet med dette heldagsarrangement var at give anledning til drøftelser om EU-OSHA's fremtidige arbejde på området for arbejdsrelaterede sygdomme i forbindelse med det flerårige program og den store, dertil knyttede arbejdsmiljøoversigt, der er planlagt for 2015, 2016 og 2017. I workshoppen deltog eksperter udpeget af agenturets netværk af knudepunkter, Verdenssundhedsorganisationen (WHO), forskere, de europæiske arbejdsmarkedsparter, delegerede fra arbejdsgrupper under Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen, SCOEL, Udvalget af Arbejdstilsynschefer (SLIC) samt Europa-Kommissionen. Gennem sine arbejdsaktiviteter på området for arbejdsrelaterede sygdomme bidrager agenturet til udarbejdelsen af et evidensgrundlag for forebyggelse og bedre oversigtsoplysninger om omfanget af den erhvervsmæssige sygdomsbyrde

 

Event Details

Startdato: 
10/10/2014 - 09:00
Udløbsdato: 
10/10/2014 - 17:30
Number of pages 23