Seminarrapporter

Workshop om kræftfremkaldende stoffer og arbejdsrelateret kræft

Workshoppen om kræftfremkaldende stoffer og arbejdsrelateret kræft ("Carcinogens and Work-Related Cancer") blev arrangeret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) med det tyske arbejds- og socialministerium som vært i ministeriets lokaler i Berlin den 3.‑4. september 2012. Der deltog omkring 60 personer fra forskellige europæiske lande samt Europa-Kommissionen, arbejdsgruppen vedrørende kemikalier under Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen, Chemex-gruppen under Udvalget af Arbejdstilsynschefer (SLIC), Det Videnskabelige Udvalg vedrørende Grænseværdier for Erhvervsmæssig Eksponering for kemiske Agenser, Det Europæiske Kemikalieagentur og Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC) under Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Målet med workshoppen var at sammenfatte den nuværende viden om eksponering for kræftfremkaldende stoffer og om årsagerne til og omstændighederne vedrørende arbejdsrelateret kræft samt at drøfte, hvordan denne viden kan udnyttes på tværs af Den Europæiske Union til fremover at mindske forekomsten af disse kræftformer.

Event Details

Sted: 
Ministry of Labour and Social Affairs premises - Berlin
Startdato: 
03/09/2012 - 13:00
Udløbsdato: 
04/09/2012 - 18:00
Number of pages 21