Seminarrapporter

Reproduktive risici på arbejdspladsen

Workshoppen om reproduktive risici på arbejdspladsen - fra viden til handling ("Workplace risks affecting reproduction: from knowledge to action") blev afholdt af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) den 15.-16. januar 2014 i samarbejde med det franske agentur for fødevarer og miljø- og arbejdsmiljømæssig sundhed og sikkerhed, ANSES, i ANSES' lokaler i Paris. Der var ca. 60 deltagere fra forskellige medlemsstater. På arbejdspladsen kan der forekomme forskellige reproduktive farer, ikke kun på grund af kemikalier, men også på grund af fysiske, biologiske, ergonomiske og andre faktorer. Der har i forbindelse med denne problemstilling været størst fokus på kvinder, og især gravide kvinder, men reprotoksiske risici kan faktisk påvirke både kvinder og mænds reproduktive sundhed og endda have konsekvenser for de kommende generationer. Den generelle viden og bevidsthed om emnet er dog begrænset. Målet med workshoppen var at fremme debatten om risiciene på arbejdspladsen for reproduktionsevnen, støtte en konstruktiv dialog mellem interessenter samt formidle de foreløbige resultater af EU-OSHA's forskning.

Event Details

Sted: 
ANSES, French Agency for Food, Environment and Occupational Health and Safety, Paris
Startdato: 
15/01/2014 - 13:30
Udløbsdato: 
16/01/2014 - 14:30
Number of pages 26