Seminarrapporter

Fordele ved at investere i arbejdsmiljø

Den 17.-18. september 2014 blev konferencen »Investing in OSH – how benefits beat the costs« tilrettelagt af beneluxlandenes knudepunkter i tæt samarbejde med det nederlandske ministerium for sociale anliggender og beskæftigelse, EU-OSHA og TNO. Om eftermiddagen den 17. var fokus på arbejdsmiljøinvesteringer på virksomhedsplan. Adskillelige forretningsscenarier blev fremlagt og drøftet indgående, og fordele og ulemper ved arbejdsgiveres arbejdsmiljøinvesteringer blev taget op. Den efterfølgende formiddag blev der fokuseret på udviklingen på sektorplan og nationalt og europæisk plan. Her blev der kastet lys over forskellige økonomiske incitamentsordninger, som belønner arbejdsgiveres indsats med hensyn til sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Der blev udvekslet nyeste eksempler, god praksis, succeskriterier og faldgruber.

Event Details

Sted: 
De Bazel Café & Conference Center, Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam.
Startdato: 
17/09/2014 - 12:00
Udløbsdato: 
18/09/2014 - 13:00
Number of pages 7