You are here

Publikationer
03/04/2017

Medarbejderdeltagelse i arbejdsmiljøledelse: kvalitativ evidens fra ESENER-2

Medarbejderdeltagelse i arbejdsmiljøledelse: kvalitativ evidens fra ESENER-2

Undersøgelsen fokuserer på repræsentationen af medarbejdernes interesser inden for arbejdsmiljø, sådan som den opleves af repræsentanterne selv, af deres kolleger og af deres arbejdsgivere og ledere. Den er baseret på dybdegående interviews med deltagere fra 143 forskellige virksomheder i syv EU-medlemsstater, nemlig Belgien, Estland, Grækenland, Nederlandene, Spanien, Sverige og Det Forenede Kongerige.

I langt størstedelen af tilfældene er der tale om virksomheder, der blev undersøgt i ESENER-2. De blev udvalgt ligeligt fra tre hovedsektorer (den private fremstillingsindustri, den offentlige sektor og den private servicesektor) og fra tre størrelseskategorier, nemlig små, mellemstore og store virksomheder. Analysen blev understøttet af en gennemgang af litteraturen og yderligere interviews med informanter i nøgleorganisationer samt af en yderligere kvantitativ analyse af relevante ESENER-2-data.

Downloadin:EN