You are here

Publikationer
11/04/2018

Faglig vurdering af den anden europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER-2)

Faglig vurdering af den anden europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER-2)

Denne rapport beskriver resultaterne af en detaljeret faglig vurdering af den anden europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER-2). Vurderingen blev iværksat navnlig for at undersøge konsekvenserne af at udvide undersøgelsespopulationen til at omfatte mikrovirksomheder og virksomheder inden for landbrug, skovbrug og fiskeri.

Datakvaliteten synes ikke at være blevet forringet, efter at disse virksomheder er kommet med. Dette er et vigtigt skridt hen imod udviklingen af en pålidelig dokumentationsbase, da disse virksomheder i høj grad bidrager til økonomien. Rapporten indeholder også nogle anbefalinger til forbedring af stikprøverne, som kan gennemføres inden ESENER-3.

Downloadin:EN