You are here

Publikationer
30/03/2016

Anden europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER-2) – Oversigtsrapport: Håndtering af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen

Anden europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER-2) – Oversigtsrapport:  Håndtering af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen

Denne rapport giver et overblik over resultaterne af den anden europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER-2). Den har fokus på arbejdsmiljø i almindelighed, psykosociale risici i særdeleshed, arbejdstagernes inddragelse i arbejdsmiljøstyring og de væsentligste drivkræfter og hindringer for tiltag. Virksomhedsundersøgelsen har til formål at bistå arbejdspladserne med at varetage arbejdsmiljøet mere effektivt og fremme medarbejdernes sundhed og trivsel. Den tilvejebringer sammenlignelige tværnationale oplysninger, som er relevante for udformningen og gennemførelsen af nye politikker på dette område.

Downloadin:EN