Kvinder og den aldrende arbejdsstyrke: konsekvenser for arbejdsmiljøet – en forskningsgennemgang
04/10/2016 Type: Rapporter 90 sider

Kvinder og den aldrende arbejdsstyrke: konsekvenser for arbejdsmiljøet – en forskningsgennemgang

Keywords:Aldring og arbejdsmiljø, Campaign 2016-2017, Kvinder og arbejdsmiljø

Denne rapport omhandler samspillet mellem køn og alder i en arbejdsmiljømæssig sammenhæng. Der foretages en undersøgelse af behovet for at vurdere aldersrelaterede forandringer i tilknytning til biologiske kønsforskelle – såsom overgangsalder, et område, hvor der mangler forskning – og sociale (samfundsskabte) kønsforskelle – herunder vertikal segregering (hierarkiske forskelle) og horisontal segregering (fremherskende i forskellige sektorer), som udsætter kvinder for andre risici end mænd. Disse forskelle gør sig gældende gennem et helt arbejdsliv, og det konkluderes, at både kønsforskelle og aldring bør indgå i risikovurderinger i en livscyklustilgang.

Downloads
download

Yderligere publikationer om dette emne