Kvinder og den aldrende arbejdsstyrke: konsekvenser for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen – en forskningsgennemgang – sammendrag
04/10/2016 Type: Rapporter 9 sider

Kvinder og den aldrende arbejdsstyrke: konsekvenser for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen – en forskningsgennemgang – sammendrag

Keywords:Aldring og arbejdsmiljø, Campaign 2016-2017, Kvinder og arbejdsmiljø

Dette dokument er et sammendrag af hovedkonklusionerne fra undersøgelsen af samspillet mellem køn og alder i en arbejdsmiljømæssig sammenhæng. Her undersøges behovet for at vurdere aldersrelaterede forandringer i tilknytning til biologiske kønsforskelle – såsom overgangsalder, et område, hvor der mangler forskning – og sociale (samfundsskabte) kønsforskelle – herunder vertikal segregering (hierarkiske forskelle) og horisontal segregering (fremherskende i forskellige sektorer), som udsætter kvinder for andre risici end mænd. Disse forskelle gør sig gældende gennem et helt arbejdsliv, og det konkluderes, at både kønsforskelle og aldring bør indgå i risikovurderinger i en livscyklustilgang.

Downloads
download

Yderligere publikationer om dette emne