Sikrere og sundere arbejde i alle aldre – endelig analyserapport – sammendrag
07/11/2016 Type: Rapporter 15 sider

Sikrere og sundere arbejde i alle aldre – endelig analyserapport – sammendrag

Keywords:Aldring og arbejdsmiljø, Campaign 2016-2017

Dette sammendrag er baseret på rapporten om hovedresultaterne af et treårigt pilotprojekt, igangsat af Europa-Parlamentet og gennemført under ledelse af EU-OSHA, om de arbejdsmiljø- og sundhedsmæssige udfordringer, der opstår med en aldrende arbejdsstyrke.

Resultaterne er baseret på undersøgelser af aldring og arbejdsmiljø, rehabilitering og tilbagevenden til arbejdet, en undersøgelse af nuværende politikker, programmer og initiativer vedrørende bæredygtigt arbejde, herunder med hensyn til rehabilitering og tilbagevenden til arbejdet, i de 28 EU-medlemsstater og EFTA-landene. De er ligeledes baseret på en analyse af drivkræfterne for gennemførelsen af forebyggelses- og sundhedsfremmende praksis for en aldrende arbejdsstyrke på arbejdspladsniveau.

Projektet havde desuden til formål at evaluere forudsætningerne for, at der i arbejdsmiljøsystemer tages hensyn til en aldrende arbejdsstyrke, og at man sikrer bedre forebyggelse gennem et helt arbejdsliv.

Downloads
download

Yderligere publikationer om dette emne