You are here

Publikationer
21/03/2014

Sammendrag – Prioriteter for forskning i sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i Europa for 2013-2020

Sammendrag – Prioriteter for forskning i sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i Europa for 2013-2020

I 2012 udarbejdede Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) en rapport for at fastsætte prioriteterne for forskning i sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen for 2013-2020. Formålet hermed var at bidrage til udarbejdelsen af en eventuel EU-strategi for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og til EU's rammeprogram for forskning, Horisont 2020, samt fremme koordinering og finansiering af forskning i sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i EU. Rapporten er en ajourføring af EU-OSHA's arbejdsdokument om prioriteter for forskning i sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i EU-25 (»Priorities for occupational safety and health research in the EU-25«), som blev udgivet i 2005, under hensyntagen til den seneste udvikling inden for videnskabelig viden på området, ændringer i arbejdslivet og nye tendenser, som påvirker sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.

Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV