Arbejdsmiljøet og fremtidens arbejde: fordele og risici ved KI-værktøjer på arbejdspladsen
05/07/2019 Type: Debatoplæg 18 sider

Arbejdsmiljøet og fremtidens arbejde: fordele og risici ved KI-værktøjer på arbejdspladsen

Keywords:ICT/digitalisation

Denne artikel omhandler de mulige konsekvenser af at anvende digitale teknologier såsom kunstig intelligens og "big data" for sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen.

Selvom det står klart, at den digitale udvikling vil ændre den måde, vi arbejder på i væsentlig grad, mangler vi stadig svar på spørgsmålet om, hvordan dette vil påvirke trivslen, sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen. Artiklen indeholder eksempler på, hvordan kunstig intelligens (KI) anvendes på arbejdspladser, f.eks. til analyser af personer og til ansættelsesprocedurer inden for menneskelige ressourcer, til robotteknologi (med KI), chatbots i støttecentre eller wearable-teknologier inden for samlebåndsproduktion.

I artiklen beskrives de mulige konsekvenser af en mangelfuld gennemførelse af en sådan teknologi og betingelserne for, at den kan gennemføres tilfredsstillende. 

Downloads
download

Yderligere publikationer om dette emne