You are here

Publikationer
22/08/2017

Metoder til at identificere arbejdsrelaterede sygdomme: Gennemgang af vagt- og advarselstilgange

Metoder til at identificere arbejdsrelaterede sygdomme: Gennemgang af vagt- og advarselstilgange

Alarmerings- og vagtsystemer muliggør tidlig identifikation af arbejdsrelaterede sygdomme og er nyttige til at supplere de officielle tal for erhvervssygdomme og etablering af evidensbaseret forebyggelse. Der er dog kun et begrænset antal sådanne systemer på plads.

Denne rapport gennemgår eksisterende alarm- og vagtsystemer samt andre overvågningssystemer, der præsenterer funktioner, der også er egnede til at afsløre nye arbejdsrelaterede sygdomme.

Gennemgangen identificerer svagheder, såsom den ofte manglende samling af eksponeringsvurderingsdata på arbejdspladsen, den dårlige dækning af nogle arbejdstagergrupper og sygdomme som psykisk sygdom og den svage forbindelse til forebyggelse på arbejdspladsen. Den giver også eksempler på god praksis og fremhæver betydningen af internationalt samarbejde og formidling af data for at opnå størst mulig gavn af advarsels- og vagttilgange.

Downloadin:EN