You are here

Publikationer
22/02/2018

Infoark: Lovgivningsmæssige rammer for skadelige stoffer på arbejdspladserne

Infoark: Lovgivningsmæssige rammer for skadelige stoffer på arbejdspladserne

Dette informationsark giver et overblik over de lovgivningsmæssige rammer for skadelige stoffer på arbejdspladser i EU med vægt på de følgende tre EU-direktiver: rammedirektivet om arbejdsmiljø, direktivet om kemiske agenser og direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener.

Der er skitseret syv trin til risikoforebyggelse, og der tilbydes en række gratis interaktive e-værktøjer, som gør det lettere at foretage risikovurderinger, såsom OiRA.

Stopprincippet, forebyggelseshierarkiet og de foranstaltninger, der skal træffes efter fareidentifikation, præsenteres også.

Downloadin:BG | DA | DE | EL | EN | ES | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV