You are here

Publikationer
25/05/2017

Arbejdsmiljørisici på arbejdspladsen: en fælles analyse af tre større undersøgelser

						Arbejdsmiljørisici på arbejdspladsen: en fælles analyse af tre større undersøgelser

I denne rapport fremlægges de vigtigste resultater af en fælles analyse af EU-OSHA's anden europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER-2), Eurostats ad hoc-modul til arbejdsstyrkeundersøgelsen fra 2013 om arbejdsulykker og andre arbejdsrelaterede sundhedsproblemer og Eurofounds sjette europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene (EWCS).

Målet var at opnå en samlet oversigt over arbejdsmiljøsituationen i Europa ved at samle, dels virksomheders syn på risikohåndtering og bevidsthed om risici, dels arbejdstageres syn på eksponering for risici og arbejdsmiljøresultater.

Downloadin:EN