You are here

Publikationer
18/06/2003

Factsheet 39 - Indåndingsallergener

Factsheet 39 - Indåndingsallergener

Arbejdsmiljøagenturet er i lyset af den europæiske arbejdsmiljøuge I 2003 i færd med at udarbejde en række faktablade med fokus på arbejdsmiljøinformation og sundhedsmæssige oplysninger om farlige stoffer. Indåndingsallergener er biologiske og kemiske stoffer, der kan fremkalde allergiske luftvejssygdomme hos mennesker. I dette faktablad beskrives de vigtigste karakteristika ved udsættelse for disse stoffer og de forebyggende foranstaltninger, der bør træffes.

Bestil en udskrevet kopiEU Publications: You can order a printed copy of this document
Downloadin:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | NL | PL | PT | SK | SL | SV