You are here

Publikationer
15/02/2018

Overordnet konklusion – Arbejdsmiljøledelse på de europæiske arbejdspladser — resultater fra den anden europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER-2)

Overordnet konklusion – Arbejdsmiljøledelse på de europæiske arbejdspladser — resultater fra den anden europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER-2)

Rapporten beskriver, hvordan ledelsens engagement i arbejdsmiljøledelse og arbejdstagernes deltagelse på området i væsentlig grad kan øge sandsynligheden for, at en virksomhed indfører god praksis.

Den fremhæver også, at det er nødvendigt at hjælpe mikrovirksomheder og mindre virksomheder på arbejdsmiljøområdet, jf. EU's strategiske ramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-2020 og den europæiske søjle for sociale rettigheder.

Virksomheders tendens til i højere grad at fokusere på de traditionelle sikkerhedsmæssige aspekter af arbejdsmiljøet snarere end på sundhedsmæssige og psykosociale risici blev også identificeret som et område, der skal tages fat på, navnlig blandt MSV'er og inden for visse sektorer.

Downloadin:BG | DA | DE | EL | EN | ES | FI | FR | HR | HU | IS | LT | NO | PL | PT | RO | SK | SL