Sammendrag: Kontekst for og aftaler om arbejdsmiljø i mikrovirksomheder og små virksomheder i EU–SESAME-projektet
13/06/2016 Type: Rapporter 10 sider

Sammendrag: Kontekst for og aftaler om arbejdsmiljø i mikrovirksomheder og små virksomheder i EU–SESAME-projektet

Keywords:Om agenturet, ESENER, Microenterprises

Denne publikation indeholder en sammenfatning af en rapport, der giver et kritisk overblik over arbejdsmiljøet i mikrovirksomheder og små virksomheder (MSV'er). Den understreger ikke blot MSV'ers betydning for økonomien og samfundet generelt, men også at der er betydelige og velbegrundede bekymringer vedrørende arbejdsmiljøet i MSV'er. Der er betydelig dokumentation, der peger på, at der er en større risiko for alvorlige skader og dødsulykker i MSV'er end i større organisationer. De primære grunde hertil drøftes i rapporten, herunder begrænsninger på MSV'ers ressourcer, og hvor de befinder sig i økonomien. Endelig understreger rapporten også, at der er store huller i den aktuelle viden, som, hvis de afhjælpes, kunne bidrage til at forbedre arbejdsmiljøaftaler i MSV'er.

Downloads
download

Yderligere publikationer om dette emne