Efterfølgende evaluering af den anden europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst
01/03/2018 Type: Rapporter 136 sider

Efterfølgende evaluering af den anden europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst

Keywords:ESENER

I denne rapport fremlægges resultaterne af den efterfølgende evaluering af den anden europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER-2). Med rapporten opfyldes forpligtelsen til at evaluere EU-OSHA's største projekter for at påvise en hensigtsmæssig anvendelse af ressourcer.

Som led i evalueringen undersøges forskningens udformning, gennemførelsen af undersøgelsen og dens synlighed, bl.a. målt i forhold til ni evalueringskriterier.

De metoder, der er anvendt, er en blanding af skrivebordsundersøgelser og interview/fokusgrupper med interessenter, EU-OSHA's personale og forskere. Evalueringen omfatter anbefalinger til undersøgelsesudformningen og gennemførelsen af ESENER-3 samt kommunikationsstrategien herfor.

Downloads
download

Yderligere publikationer om dette emne