Report - Prevention of work-related musculoskeletal disorders in practice

Type: 
Case study
Country: 
EU
Østrig
Belgien
Estland
Finland
Grækenland
Italien
Litauen
Slovakiet
Languages: 
English
Provider: 
EU OSHA

Beskrivelse

The Lighten the Load campaign featured the Good Practice Awards, which recognise organisations that have made outstanding and innovative contributions to tackling MSDs. The awards promote and encourage practical solutions in workplaces and share this good practice around Europe. This publication contains the summaries of 20 working examples of how companies and organisations from across the EU have taken action against MSDs.

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
LANDBRUG, JAGT, SKOVBRUG OG FISKERI
RÅSTOFINDVINDING
Fremstilling af tekstiler
Fremstilling af kemiske produkter
Fremstilling af gummi- og plastprodukter
Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter
Fremstilling af maskiner og udstyr i.a.n.
EL-, GAS- OG FJERNVARMEFORSYNING
Anlæg af veje og motorveje
SUNDHEDSVÆSEN OG SOCIALE FORANSTALTNINGER
Farer: 
Ubekvemme arbejdsstillinger
Højt arbejdstempo
Kraftfulde bevægelser
Manuel håndtering af byrder
Psykosociale risici og stressrisici
Gentagne bevægelser/repetitivt arbejde
Statiske, siddende arbejdsstillinger
Statiske, stående arbejdsstillinger
Health effects: 
Rygsmerter eller -skader
Lidelser i overekstremiteterne
Lidelser i underekstremiteterne
Lidelser i nakke og skuldre
Prevention measures: 
Eliminering af farer
Forbedring af individuelle arbejdsteknikker (f.eks. arbejdsstillinger i forbindelse med manuel håndtering)
Simple tip og foranstaltninger
Medarbejderdeltagelse
Tekniske foranstaltninger, f.eks. ergonomisk udstyr
Minimere risikoen gennem organisatoriske foranstaltninger, f.eks. ved at reducere antallet af udsatte arbejdstagere, jobrotation
Uddannelse/vejledning (for arbejdstagere)
Øvelser
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Alle (ingen specifik gruppe)
Målgruppe: 
Arbejdsgivere
Ledere
Arbejdstagerrepræsentanter
Tilsynsførende
Arbejdstagere
Priority area: 
Forebyggelse
Date of Publication / Year : 
2008