Production ergonomics, designing work systems to support optimal human performance

Type: 
Guides & Tools
Country: 
International
Languages: 
English
Provider: 
Ubiquity Press

Beskrivelse

This book offers a multi-faceted orientation in the prerequisites for healthy and effective human work. It is intended to help budding system designers and production engineers tackle these design challenges holistically. 

 

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
Ikke sektorspecifik
Farer: 
Manuel håndtering af byrder
Gentagne bevægelser/repetitivt arbejde
Kraftfulde bevægelser
Ubekvemme arbejdsstillinger
Statiske, stående arbejdsstillinger
Statiske, siddende arbejdsstillinger
Højt arbejdstempo
Brug af skærmudstyr
Dårlig arbejdstilrettelæggelse
Dårlige arbejdsforhold, f.eks. belysning
Health effects: 
Muskel- og skeletbesvær - Ikke specificeret
Prevention measures: 
Eliminering af farer
Tekniske foranstaltninger, f.eks. ergonomisk udstyr
Minimere risikoen gennem organisatoriske foranstaltninger, f.eks. ved at reducere antallet af udsatte arbejdstagere, jobrotation
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Alle (ingen specifik gruppe)
Purpose of the material: 
Vejledning
Målgruppe: 
Sikkerhedsansvarlige
Arbejdsmiljøkonsulent
Priority area: 
Forebyggelse
Date of Publication / Year : 
2017