OSH in figures: Work-related musculoskeletal disorders in the EU - Facts and figures

Back to MSDs and filter
OSH in figures: Work-related musculoskeletal disorders in the EU - Facts and figures

OSH in figures: Work-related musculoskeletal disorders in the EU - Facts and figures

Type of item
Guides & Tools
Country
EU
Languages

English

Provider
Provider (English)
EU OSHA
Provider (Original)
EU OSHA

Description

The report highlights the main issues and aims to provide a well-founded evidence base, helping policy makers, actors at enterprise and sector level, as well as researchers and those who record, prevent and compensate occupational diseases in the European Union to set the agenda for the next years.

The report highlights the main issues and aims to provide a well-founded evidence base, helping policy makers, actors at enterprise and sector level, as well as researchers and those who record, prevent and compensate occupational diseases in the European Union to set the agenda for the next years.

Access tool

Language of original language description

English

Other data

Sector / Indrustry covered
Ikke sektorspecifik
Hazards
Ubekvemme arbejdsstillinger
Kraftfulde bevægelser
Manuel håndtering af byrder
Psykosociale risici og stressrisici
Gentagne bevægelser/repetitivt arbejde
Statiske, siddende arbejdsstillinger
Statiske, stående arbejdsstillinger
Brug af skærmudstyr
Health effects
Rygsmerter eller -skader
Lidelser i overekstremiteterne
Lidelser i underekstremiteterne
Lidelser i nakke og skuldre
Muskel- og skeletbesvær - Ikke specificeret
Forværring af eksisterende (kronisk) lidelse
Stress
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
Alle (ingen specifik gruppe)
Aldrende og ældre arbejdstagere
Kvinder
Prevention measures
Eliminering af farer
Forbedring af individuelle arbejdsteknikker (f.eks. arbejdsstillinger i forbindelse med manuel håndtering)
Simple tip og foranstaltninger
Medarbejderdeltagelse
Tekniske foranstaltninger, f.eks. ergonomisk udstyr
Minimere risikoen gennem organisatoriske foranstaltninger, f.eks. ved at reducere antallet af udsatte arbejdstagere, jobrotation
Adjustments/support for chronic MSD disorder/disease/pain suffers
Uddannelse/vejledning (for arbejdstagere)
Purpose of the material
Generelle oplysninger
Vejledning
Risikovurdering
Target audience
Arbejdsgivere
Ledere
Arbejdsmiljøkonsulent
Priority area
Faktid ja arvud
Ennetamine
Telearbejde
Year
2020