Norway: Together for a good working environment

Back to MSDs and filter
Norway: Together for a good working environment

Norway: Together for a good working environment

Type of item
Case study
Country
Norge
Languages

English

Provider
Provider (English)
EU OSHA
Provider (Original)
EU OSHA

Description

This series of short informative case studies looks at a range of policy level initiatives across Europe and beyond aiming to prevent and manage work-related MSDs. The studies focus on achievements, factors contributing to their success and challenges encountered, and transferability to other sectors and countries.

This series of short informative case studies looks at a range of policy level initiatives across Europe and beyond aiming to prevent and manage work-related MSDs. The studies focus on achievements, factors contributing to their success and challenges encountered, and transferability to other sectors and countries.

Access tool

Language of original language description

English

Other data

Sector / Indrustry covered
Forarbejdning og konservering af kød og produktion af kødprodukter
Forarbejdning og konservering af kød
Forarbejdning og konservering af fjerkrækød
Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter
Institutionsophold med sygepleje
Hazards
Ubekvemme arbejdsstillinger
Højt arbejdstempo
Kraftfulde bevægelser
Manuel håndtering af byrder
Psykosociale risici og stressrisici
Gentagne bevægelser/repetitivt arbejde
Statiske, stående arbejdsstillinger
Arbejder med eksisterende muskel- og skeletbesvær
Health effects
Rygsmerter eller -skader
Lidelser i overekstremiteterne
Lidelser i underekstremiteterne
Lidelser i nakke og skuldre
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
Alle (ingen specifik gruppe)
Personer med muskel- og skeletbesvær
Prevention measures
Eliminering af farer
Forbedring af individuelle arbejdsteknikker (f.eks. arbejdsstillinger i forbindelse med manuel håndtering)
Tekniske foranstaltninger, f.eks. ergonomisk udstyr
Minimere risikoen gennem organisatoriske foranstaltninger, f.eks. ved at reducere antallet af udsatte arbejdstagere, jobrotation
Adjustments/support for chronic MSD disorder/disease/pain suffers
Purpose of the material
Uddannelse
Generelle oplysninger
Bevidstgørelse
Vejledning
Risikovurdering
Target audience
Arbejdsgivere
Ledere
Arbejdstagerrepræsentanter
Sikkerhedsansvarlige
Arbejdsmedicinsk læge
Priority area
Ennetamine
Year
2020